Linkovi

Autonomni nervni sistem za kompjutere - 2002-10-21


Svi korisnici kompjutera znaju koliko èovek može da se iznervira kada se mašina uzjoguni i iz nekog samo njoj znanog razloga odbije da radi ono što bi trebalo. Još teža i komplikovanija situacija je kada se radi o mreži medjusobno povezanih kompjutera, na primer u nekoj banci ili fabrici. Mnogi su veæ uoèili blisku analogiju izmedju kompjutera i živih organizama. Naše telo, poput neke kompleksne kompjuterske mreže, u svakom trenutku procesuje ogroman broj informacija, uglavnom nezavisno od svesti. Te informacije prima, obradjuje i na osnovu njih deluje takozvani autonomni nervni sistem - simpatikus i parasimpatikus. Velike kompjuterske firme - IBM, Sun Computers i Hewlett-Packard - osnovale su sada timove struènjaka koji istražuju kako bi slièan autonomni sistem mogao da se razvije za kompjuterske mreže. Kao što naš autonomni nervni sistem reguliše rad srca, disanje, varenje i mnoge druge osnovne funkcije, tako bi kompjuterski autonomni sistem trebalo da registruje probleme u mreži i sam nalazi rešenja. Za to bi bio potreban pouzdaniji hardver, ali i inteligentan softver, koji bi registrovao ponašanje svih sastavnih delova mreže, postavljao dijagnozu kada se pojavi problem i odmah primenjivao rešenja. Timovi æe takodje raditi na razvijanju softvera koji bi mogao da obradjuje poslovne planove, iznete obiènim reènikom, a ne kompjuterskim jezikom, a zatim predlagao moguæu strategiju. Vodje timova istièu da æe ovo biti proces korak-po-korak i da æe verovatno potrajati nekoliko godina.

XS
SM
MD
LG