Linkovi

DPS osvojio veæinu u Crnoj Gori - 2002-10-21


Koalicija crnogorskog predsednika Djukanoviæa u buduæem parlamentu, imace 39 od 75 mandata. Koalicija Zajedno za promjene imace 30 poslanièkih mesta, liberali èetiri, a albanske stranke dva. I na lokalnim izborima u Podgorici, Djukanoviæeva koalicija odnela je apsolutnu pobedu, dok æe u Tivtu deliti vlast sa hrvatskom nacionalnom strankom. Nakon, za mnoge iznenadjujæeg izbornog rezultata i slavlja koje je trajalo sve do jutra, predsjednik Crne Gore Milo Djukanoviæ izjavio je da je pobijedjena mitomanija i anticrnogorska politika:

“Mislim da je veoma važno da je demokratska i proevropska politika pobijedila tako ubjedljivo. Još važnije od toga je da jedna konzervativna, nacionalisticka, mitiomanska i mogu slobodno reæi anticrnogorska politika biva sve više marginalizovana na crnogorskoj politièkoj sceni. Mislim da æe ovakvim rezultatima izbora Crna Gora uæi u fazu politièke stabilnosti, koja æe nam obezbijediti da u narednom èetvorogodištu možemo voditi dinamiène ekonomske i politicke reforme i da možemo osvajati nove dionice na svom evropskom putu”.

Tek popodne, oglasili su se i lideri koalicije Zajedno za promjene. Predsjednik SNP-a Predrag Bulatoviæ, prvi put u istoriji rivalstava najjaèih politièkih blokova, èestitao je pobjedu svom protivniku: “SNP u cilju jaèanja i nastavka snažnog politièkog djelovanja napraviæe krupne i korjenite promjene unutar sebe. Nije utješno, ali je istinito da su ogromna apstinencija naših biraèa, njih 20.000 i neostvarivanje širokog bloka, na èemu sam posebno insistirao, omoguæili DPS-u osvajanje apsolutne vlasti. Rezultate ovih izbora prihvatam. To je u ovom trenutku izbor veæine gradjana Crne Gore. Kako je to izbor veæine, ja našem konkurentu, bez obzira na saznanja šta je sve radio tokom predizborne kampanje zloupotrebljavajuæi vlast, èestitam izbornu pobjedu”. Narodna stranka saopštila je danas da æe nakon neuspjeha na izborima, napustiti koaliciju Za promjene i djelovati samostalno. U saopštenju te stranke navodi se da koalicija za promjene nije ispunila cilj, kao i da je taj savez potrošen, iako u istoriji ostaje kao neko ko je saèuvao zajednièku državu.

Najveci gubitnik izbora i ovoga puta je Liberalni savez, koji je svoj ionako skroman uèinak sa proteklih izbora, jos više umanjio zahvaljujuæi, najblaze reèeno, èudnoj politici vrha svoje stranke. Dodajmo da je posmatraèka misija OEBS-a dala prelaznu ocjenu parlamentarnim izborima, ali je istovremeno upozorila ne neke neostatke u izbornom procesu, prije svega u izbornom zakonodavstvu.

XS
SM
MD
LG