Linkovi

Oèekuje se skorašnje usvajanje Ustavne povelje buduæe državne zajednice Srbije i Crne Gore - 2002-10-21


Predsednik Vlade Srbije Zoran Ðinðiæ èestitao je lideru Demokratske partije socijalista Milu Ðukanoviæu pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima i izrazio oèekivanje da æe se u roku od dan ili dva ponovo sastati predstavnici parlamenata Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i definitivno utvrditi datume zglasavaja Ustavne povelje u skupštinama i naèin na koji æe otvorena pitanja biti rešena.

I potpredsednik Demokratske stranke Srbije Dragan Maršiæanin smatra da je sada otvoren prostor za brzo usvajanje Ustavne povelje, a da æe posle njenog donošenja, zajednièka država Srbije i Crne Gore uæi u period definitivnog jaèanja. Uèestvujuæi u dijalogu na pres klubu beogradskog Medija centra profesor Fakulteta politièkih nauka Ilija Vujaèiæ ocenio je da æe posle izbora u Crnoj Gori meðunarodna zajednica izvršiti pritisak na obe strane da se Ustavna povelja što pre usvoji. Sasvim je u pravu Srðan Darmanoviæ da Ðukanoviæeva koalicija sada ima bolju i jaèu pregovaraèku poziciju u onome zašta se ona zalaže – za posredne izbore, rekao je profesor Vujaèiæ.

Ognjen Pribiæeviæ iz Instituta društvenih nauka veruje u moguænost da Ðukanoviæ sada prihvati neposredne izbore za buduæu skupštinu zajednice Srbije i Crne Gore jer je ušao u pobednièku seriju. Prvo, zato što time obezbeðuje crnogorsku veæinu u buduæoj zajednici i u njoj æe imati odluèujuæi uticaj na kretanja unutar te unije i drugo, time æe još više izmaæi tlo pod nogama SNP–u koji je dosta koristio pozicije u Beogradu da bi uticao na prilike u Crnoj Gori, ocenio je Pribiæeviæ.

U medjuvremenu, glavni tužilac Haškog tribunala Karla del Ponte izrazila je u Beogradu nezadovoljstvo nivoom saradnje jugoslovenskih vlasti sa tim meðunarodnim sudom. Posle razgovora sa šefom jugoslovenske diplomatije Goranom Svilanoviæem u Saveznom ministarstvu inostranih poslova Karla del Ponte izjavila je novinarima da je deo saradnje primetan ali da ima oseæaj da pred tom saradnjom stoje prepreke koje ne dozvoljavaju da ona bude potpuna. Ima mnogo begunaca iz Vojske koji su optuženi a nisu uhapšeni, nemamo pristup vojnih arhivama a od ministra Svilanoviæa tražim da nadležne ubedi da omoguæe saradnju, rekla je Karla del Ponte.

Iduæe nedelje odlazim u Njujork sa predsednikom Haškog tribunala koji æe Savetu bezbednosti uložiti zvanièni protest zbog nesaradnje Beograda a to se pre svega odnosi na hapšenje begunaca ali i na èlan 39 vašeg internog zakona koji je u potpunoj suprotnosti sa meðunarodnim obavezama prema Haškom sudu, rekla je Karla del Ponte. Ona je ministru Svilanoviæu uruèila dve otpeèaæene optužnice vezane za zloèine u Srebrenici. Ministar Svilanoviæ podsetio je da je Savezna vlada omoguæila da 14 osoba bude prebaèeno u Hag kako bi im se sudilo i dodao da je na listi onih koje potražuje Haški tribunal još 13 osoba. Gospoða del Ponte iskoristila je priliku da najavi interes Suda da i u odnosu na neke druge osobe podigne optužnicu, rekao je Svilanoviæ i objasnio da se zbog toga razgovaralo o èlanu 39. Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom i ponovo je potvrðena potreba da taj Zakon treba da se promeni i ukloni taj èlan kako bi mogla da se omoguæi saradnja i u odnosu na nove optužene. I u razgovoru sa premijerom Zoranom Ðinðiæem glavni tužilac Haškog tribunala Karla del Ponte izrazila je nezadovoljstvo stepenom dosadašnje saradnje i èinjenicom da se veæina optuženih i pored preuzetih obaveza u skladu sa saveznim Zakonom o saradnji sa tim tribunalom još nije pojavila pred Haškim sudom. Premijer Ðinðiæ ponovio je principijelni stav Vlade Srbije da saradnja sa Haškim tribunalom predstavlja nezaobilaznu obavezu prema meðunarodnoj zajednici i da vlada u okviru svojih nadležnosti èini sve kako bi saradnja bila što efikasnija. Karla del Ponte želela je da razgovara i sa zastupnikom naèelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije, generalom Brankom Krgom, ali joj je reèeno da je on na putu.

XS
SM
MD
LG