Linkovi

Potpuno spreèavanje teroristièkih napada je nemoguæe - 2002-10-19


Tokom petonedeljnog pretresa pred zajednièkim istražnim odborom Predstavnièkog doma i Senata i pretresa iza zatvorenih vrata nisu pronadjeni nikakvi dokazi da su specifièni propusti doveli do teroristièkih napada 11. septembra prošle godine, ili da su ti napadi mogli biti spreèeni. No, istraga je dovela do opštih zakljuèaka o neefikasnosti prikupljanja obaveštajnih podataka. Prema reèima direktorke osoblja zajednièkog kongresnog odbora

”Iako specifiènosti napada 11. septembra nisu bile poznate unapred, relevantne informacije su bile na raspolaganju u leto 2001. godine. Medjutim, kolektivni znaèaj tih informacija nije bio shvaæen. Stoga možda te informacije nisu bile u celosti podeljene na blagovremen i efikasan naèin kako u obaveštajnoj zajednici tako i sa drugim federalnim agencijama.“

Direktor Centralne obaveštajne agencije Džordž Tenet je prekoraèio dozvoljenih deset minuta svedoèenja da bi skoro ceo sat branio antiteroristièke napore svoje agencije. Priznavši greške, Tenet je ukazao da je CIA postigla mnoge uspehe, od kojih mnogi nisu nikada izneti u javnost.

“Amerièka obaveštajna zajednica ne bi mogla da doraste prilikama, kao što je dorasla u Avganistanu i kao što je vodila operacije na besprimernom stupnju širom sveta , da je bila , kako je neki opisuju, “neefikasna.“ Važno je da amerièki narod zna da -uprkos našim ogromnim uspesima protekle godine, tokom mnogih godina, al-Kaida i dalje planira i da æe pokušati da nas napadne još smrtonosnije.“

Direktor Federalnog istražnog biroa Robert Maler je ukazao da su obaveštajne agencije veæ preduzele mere da se reorganizuju i poboljšaju podelu informacija da bi se uspešno suprotstavile daljim pretnjama terorista. Maler je, medjutim, predoèio se rad tih agencija pre teroristièkih napada 11. setembra prošle godine mora oceniti u kontekstu naèina na koji al-Kaida operiše.

“Uveren sam da su okolnosti pod kojima su ta devetnaestorica ljudi mogla da dodju u Sjedinjene Države , iskoriste slobode ove zemlje i operišu nezapaženo veoma važne da bi se razumelo zbog èega su ti napadi bili preduzeti uspešno.“

Posle juèerašnjeg završnog javnog pretresa zajednièki odbor Predstavnièkog doma i Senata pripremiæe svoj izveštaj. Republikanski senator Rièard Šelbi je ukazao da taj izveštaj ne bi trebalo da odrazi samo steèene pouke, nego i predanost onih koji rade u obaveštajnim agencijama.

“Otkrili smo mnoge sluèajeve u kojima naše obaveštajne agencije nisu dejstvovale kako smo od njih oèekivali. Otkrili smo takodje mnogo više sluèajeva u kojima su predani i neumorni Amerikanci vršili svoju dužnost uspešno i èasno. Amerièki narod bi trebalo da zna da je potonje pravilo, a ne ižuzetak“

Povrh izveštaja zajednièkog kongresnog odbora, biæe formirana nezavisna komisija koja æe istražiti teroristièke napade 11. septembra prošle godine u Njujorku i Vašingtonu. Bela kuæa i Kongres pregovaraju o specifiènostima tog poduhvata.

XS
SM
MD
LG