Linkovi

Lokomotiva na mlazni pogon - 2002-10-18


U okviru neprekidnog nastojanja da se putnicima u Severnoj Americi ponudi brz, udoban i jeftin prevoz na dužim relacijama, kanadska firma Bombardir ove nedelje je na glavnoj železnièkoj stanici u Vašingtonu predstavila svoju novu lokomotivu - na mlazni pogon. I zaista, nova lokomotiva, sa prikladnim imenom Džet-trejn, neodoljivo podseæa na prednji deo trupa džambo-džeta sa osam toèkova i kukom za vuèu vagona. Umesto dizel ili elektriènog pogona, nova lokomotiva ima modifikovani turbomlazni avionski motor amerièke firme Prat i Vitni. Proizvodjaè tvrdi da Džet-trejn dostiže maksimalnu brzinu od 240 kilometara na sat, i to na postojeæim prugama. Pored toga, Džet-trejn je ekološki èistiji i lakši od drugih lokomotiva, težina mu je 20 odsto manja od dizel lokomotiva iste klase, dok mu je ubrzanje dva puta veæa. S druge strane, ispuštanje gasova koji uzrokuju efekat staklene bašte je za bar 30 odsto manje od dizel lokomotiva. Osim toga, Džet trejn je tiši pri svakoj brzini. Takodje, proizvodjaè tvrdi da je lokomotiva stabilnija i manje podložna prevrtanjima. Ova nova lokomotiva savršeno se uklapa u planove amerièke Federalne uprave za železnièki saobracaj da uvede brze železnicke linije izmedju mnogih veæih gradova u zemlji. Smatra se da bi takve veze znatno smanjile zakrèenost puteva i optereæenost aviona, na razdaljinama do 500 kilometara. Više pojedinosti o Džet-trejnu možete da nadjete na sajtu bombardier.com.

XS
SM
MD
LG