Linkovi

Poslanici DSS vraæeni u Skupštinu - 2002-10-16


Privremena mera, koja ima opšteobavezujuæi i izvršni karakter, doneta je na osnovu ustavnih žalbi poslanika DSS-a na odluku Administrativnog odbora od 29. jula, kojom je odreðen prevremeni prestanak mandata posanika DSS-a, na zahtev predsedništva DOS-a koje je iskljuèilo tu stranku iz vladajuæe koalicije. Sudija izvestilac Veselin Lekiæ rekao je da æe privremenom merom Saveznog ustavnog suda biti spreèene neotklonjive štetne posledice koje bi mogle nastati na osnovu odluke Administrativnog odbora. ”Ocenio sam da bi izvršenje osporenih akata i radnji mogle nastupiti štetne posledice kao što su onemoguæavanje legalno izabranim poslanicima da obavljaju svoju funkciju i promenom sastava Narodne skupštine Republike Srbije u odnosu na onaj proistekao iz izbora održanih 23. decembra 2000. godine,“ rekao je sudija Lekiæ.

Predsednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vuèetiæ ocenio je da je dobro što Savezni ustavni sud nije doneo konaènu odluku u vezi sa oduzimanjem 45 mandata Demokratskoj stranci Srbije, ali da nije dobro što je time prihvatio nadležnost da odluèuje u tom sluèaju s obzirom na to da se postupak, u suštini o istom pravnom pitanju, vodi pred Ustavnim sudom Srbije. ”Savezni ustavni sud ne može biti nadležan za ustavne žalbe, ako postoji drugi oblik pravne zaštite, a ona je upravo garantovana pred Ustavnim sudom Srbije,“ rekao je Vuèetiæ.

Tim povodom, srpski premijer Zoran Ðinðiæ je izjavio da je Savezni ustavni sud institucija koja ima jasno definisane nadležnosti a to je da ako ne postoji ni jedna druga institucija kod koje se može tražiti zaštita, to je onda Savezni ustavni sud. ”U ovom je sluèaju republièki ustavni sud sebe proglasio nadležnim i videæemo šta æe biti njegova odluka, a OEBS je inaèe utvrdio da je ta odluka u skladu sa zakonom,“ rekao je premijer Ðinðiæ.

Šef poslanièkog kluba vladajuæe koalicije u Skupštini Srbije Èedomir Jovanoviæ izjavio je da neæe biti sprovedena odluka Saveznog ustavnog suda, veæ da se èeka mišljenje Republièkog Ustavnog suda koje æe u potpunosti biti prihvaæeno u Parlamentu.

A predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izrazio je uverenje da æe se poslanici njegove partije vratiti u republièku Skupštinu i ocenio da bi svako drugo rešenje vodilo Srbiju u dublju krizu i da se ne bi obazirao na izjave onih pojedinaca kojio odluku Saveznog ustavnog suda neæe sprovesti jer se zna ko odluke sprovodi. Ako bi takve izjave bile taène, onda Srbija srlja u krizu kakvu niko nije mogao zamisliti, ocenio je Koštunica. On je dodao da se pitanje mandata neæe moæi zataškati èak ni kada se poslanici Demokratske stranke Srbije vrate u republièku Skupštinu, jer se za takav postupak mora utvrditi odgovornost.

XS
SM
MD
LG