Linkovi

Pentagon se ukljuèuje u potragu za snajperistom - 2002-10-16


Funkcioneri Pentagona nisu želeli da otkriju ništa više osim osnovnih informacija o ukljuèivanju oružanih snaga u potragu za snajperistom, pošto je sekretar za odbranu Donald Ramsfeld to odobrio kasno sinoæ. Ali drugi izvori u oružanim snagama preneli su novinarima da æe najveæi doprinos biti uèešæe osmatraèkih aviona kopnenih snaga. Smatra se da æe jedan od njih biti turboelisni èetvoromotorac tipa RC-7, namenjen osmatranjima sa male visine. Prema zvaniènom katalogu naoružanja amerièke kopnene vojske taj avion je u stanju da uz pomoæ raznih osetljivih uredjaja registruje, locira i izveštava o kretanju ljudi i vozila na zemlji. Jedna od njegovih prvobitnih namena je bila borba protiv krijumèara droga u Centralnoj i Južnoj Americi. RC-7 je modifikovani avion tipa DeHevilend DH-7, sposoban da leti po svakom vremenu, danju ili noæu, i da u vazduhu ostane osam do deset sati. Funkcioneri Pentagona kažu da æe avion poèeti da leti sto je pre moguæe, ali ne žele da kažu taèno kada, kako to ne bi saznao i snajperista. U avionu æe pored vojnih pilota biti federalni agenti, koji æe policajcima na zemlji prenositi informacije, na primer o kretanju sumnjivih vozila, pa èak i bljeskove iz cevi vatrenog oružja. Funkcioneri odbrane istièu da je pomoæ zatražio Federalni istražni biro i da æe oružane snage igrati samo sporednu ulogu, u skladu sa jednim zakonom iz 19. veka koji ogranièava uèešæe vojnih snaga u sprovodjenju zakona u zemlji.

XS
SM
MD
LG