Linkovi

Buš dobio ovlašæenje za upotrebu sile - 2002-10-16


Kongresnom rezolucijom kojom se predsednik Buš ovlašæuje da upotrebi silu ukoliko zakljuèi da opasnost od iraèkih zaliha hemijskog i biološkog oružja ne može da se ukloni samo putem diplomatije. Okružen zakonodavcima koji su glasali za rezoluciju, usvojenu prošle nedelje, predsednik Buš je rekao da æe preduzeti sve neophodne mere za razoružavanje Iraka.

“Kongres je ovom rezolucijom sankcionisao upotrebu sile. Nisam izdao naredbu o upotrebi sile i nadam se da ona neæe biti potrebna, ali treba uèiniti sve što je potrebno kako bi se suoèili sa opasnošæu koju predstavlja Irak.”

Amerièki predsednik je još jednom pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu oštru akciju protiv Iraka, istièuæi da je ta zemlje -- kako se izrazio -- “sve ozbiljnija i sve veæa pretnja miru” ne samo za Sjedinjene Države nego i za ceo svet. Ukoliko Irak nastavi sa proizvodnjom oružja masovnog uništenja zemlje Bliskog Istoka “biæe suoèene sa pretnjom, zastrašivanjem ili napadom” -- rekao je predsednik Buš, dodavši da bi se haos u tom regionu osetio u Evropi i šire.

“Oni koji danas porièu èinjenice mogli bi biti prinuðeni da žive u strahu. Svaka zemlja koja uživa u blagodeti mira treba da doprinese i odbrani mira”.

Sjedinjene Države i Britanija se zalažu za donošenje rezolucije Ujedinjenih nacija koja bi predvidela upotrebu sile kako bi se Irak privoleo na povinovanje zahtevima Svetske organizacije da se odrekne oružja masovnog uništenja. Tome se protive Rusija i Francuska, stalne èlanice Saveta bezbednosti koje imaju pravo veta. Francuska predlaže fazni pristup, odnosno usvajanje prve rezolucije, u kojoj bi bili nabrojani zahtevi Sadamu Huseinu, i druge, ukoliko bude potrebna, kojom bi se ovlastila upotreba sile ukoliko iraèka vlada ne ispuni sve zahteve Saveta bezbednosti. Predsednik Buš istièe da vojni inspektori UN-a treba da dobiju èvršæi mandat nego što su ga imali pre èetiri godine kada su napustili Irak.

“Stari režim inspekcija je za Irak bio gotovo igra u kojoj prevara nije bila kažnjena. Ta se igra završila. Smicalice iraèkog režima više ne vrede. Režim može da prièa šta god hoæe, ali sudbina mu zavisi od onoga štu bude èinio”.

Amerièki predsednik je takoðe izrazio nadu da Irak može biti razoružan mirnim putem, ali i dodao æe, ukoliko Ujedinjene nacije ne budu dejstvovale, Sjedinjene Države povesti sopstvenu koaliciju:

“Ili æe iraèki režim samostalno predati oružje masovnog uništenja, ili æe Sjedinjene Države, u ime mira, povesti meðunarodnu koaliciju za razoružanje tog režima.”

Ujedinjene nacije su danas otpoèele debatu o rezoluciji o Iraku. Portparol Bele kuæe, Ari Flajšer je ukazao da se predsenik Buš i dalje nada da æe Savet bezbednosti preduzeti odluène mere za razoružavanje Sadama Huseina.

XS
SM
MD
LG