Linkovi

Nova politièka kriza u Srbiji - 2002-10-15


Republièka izborna komisija objavila je na osnovu obraðenih rezultata sa svih biraèkih mesta da je na izbore izašlo i glasalo 45,46 odsto, odnosno 2.979.254 biraèa i zakljuèila da su izbori bili neuspešni. Predsednik Republièke izborne komisije Radoslav Baæeviæ danas je konstatovao da na glasanje nije izašao potreban broj biraèa i da se ceo izborni postupak ponavlja.

S druge strane, Demokratska stranka Srbije tvrdi a su izbori uspeli i da je pobednik Vojislav Koštunica. Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Zoran Šami tvrdi da novih predsednièkih izbora neæe biti jer njegova stranka ima nepobitne dokaze da je u drugi krug izašlo više od polovine biraèa. Zahtevamo od Republièke izborne komisije da ustanovi koliko u Srbiji ima biraèa, rekao je on.

Portparol Centra za slobodne izbore i demokratiju Marko Blagojeviæ izjavio je da Demokratska stranka Srbije ima pravo na prigovor u vezi sa brojem biraèa u Srbiji, ali da ne postoji pravni osnov za usvajanje prigovora Demokratske stranke Srbije. Veæ u trenutku kad su izbori raspisani znalo se da biraèki spisak neæe moæi da bude kompletiran do dana sprovoðenja izbora i onda se postavlja pitanje zbog èega se tek sada podnosi prigovor na jedan takav nedostatak, kaže Blagojeviæ.

Kao naèin za rešavanje nastale krize predsednik Demokratske alternative Nebojša Èoviæ predlaže hitan politièki dogovor o naèinu rešavanja prioritetnih pitanja u zemlji u koja je ubrojao izmenu izbornog zakonodavstva, otpoèinjanje procedure za usvajanje novog Ustava Srbije i završetak izrade Ustavne povelje buduæe zajednice Srbije i Crne Gore. U politièkim krugovima se spekuliše da bi do kraja ove nedelje mogla biti održana i sednica Predsedništva DOS–a koja bi takoðe trebalo da se pozabavi promenom izbornom zakona i prevazilaženjem nastale krize. Poslanik Nove demokratije u Skupštini Srbije Boško Nièiæ izneo je program koji æe ta stranka predložiti ostalim demokratskim partijama na razmatranje i u kome dominiraju èetiri zadatka – bolji život za graðane, izgradnja državnog okvira kroz konstituisanje zajednièke drave Srbije i Crne Gore i donošenje novog Ustava Srbije, dalje evropske integracije i likvidacija mafije. Kada postignemo sporazum o ovim prioritetima onda možemo krenuti u dogovoranje o zajednièkom kandidatu za predsednika Srbije, odnosima u Parlamentu, rekonstrukciji Vlade a po realizaciji ovih zadataka mogu da se raspišu i prevremeni parlamentarni izbori, kaže Nièiæ.

XS
SM
MD
LG