Linkovi

Bob Hend: ”Neuspeli izbori ukazuju na nezadovoljstvo graðana Srbije“ - 2002-10-15


R.H.: Mislim da je Koštunica prilièno jasno predoèio da ima takvu nameru. Takoðe smatram da su mnoge njegove izjave stvorile sadašnju situaciju. On je uporno nastojao da prikaže svakog ko se zalaže za ekonomske reforme kao ekstremistu, a smatram da je to izuzetno kontraproduktivan stav. On svakog ko je spreman na saradnju sa meðunarodnom zajednicom naziva njenim satrapom, što je sasvim apsurdno. Onaj ko nerado saraðuje nema pravo da naziva lakejima one koji ispravno postupaju i koji su spremni na saradnju sa svetom. Politièko voðstvo Srbije, svakako, ima pravo da bira kurs koji želi da sledi. Meðutim, Srbija ne postoji u vakuumu; potrebna joj je saradnja susednih zemalja i meðunarodne zajednice. Igranje sa takvom politikom ne vodi nièemu, naroèito u društvima u tranziciji.”

J.J.: Da li æe doæi do promene amerièke politike prema Srbiji ukoliko Koštunica pobedi i retoriku svoje izborne kampanje sprovede na politièkom planu?

R.H.: Ako pobedi Koštunica, odnosno ako ga izaberu graðani Srbije na poštenim izborima, amerièka strana æe poštovati njihovu odluku. No, Koštunièine izjave u vezi sa Republikom Srpskom, o Bosni i Hercegovini i meðunarodnoj zajednici, izazivaju uznemirenost u Vašingtonu i nedoumice u pogledu buduænosti Srbije. Nedavno uspostavljeni redovni amerièki trgovinski odnosi sa Beogradom ukazuju da ovde postoji želja da se pomognu reforme u Srbiji, odnosno pomogne njen napredak. Meðutim, amerièka pomoæ traži i odreðenu odgovornost. Svaka zabrinutost za dalji kurs Srbije može da utièe na promenu amerièke politike. Možda se neæe postaviti pitanje da li Srbiji treba pružati pomoæ, ali verujem da æe uslovljavanje amerièke finansijske podrške biti nastavljeno ukoliko zavlada nedoumica o buduæem kursu Srbije. J.J.: Neki eksperti ocenjuju da Srbija nije uèinila dovoljno u sprovoðenju reformi. Da li se slažete sa tim?

R.H.: Slažem se i ne slažem. Još uvek smatram da je situacija mnogo bolja nego pod Miloševiæem, što možda i nije rezultat reformi, nego više èinjenice da je Miloševiæevo vreme iza nas. Prvi put od oktobra 2000. bio sam u Beogradu da bih pratio izbore. I rekao bih da su stvari poboljšane, ali oèekivao sam mnogo, mnogo više. Reforma zaista nailazi na puno prepreka i malo toga je sprovedeno. Ljudi koji se odupiru promenama, tvrde da zemlja može da se vrati na pravi kolosek i bez njih. Za Srbiju je izuzetno važno da sprovodi brze i energiène mere reforme. To, meðutim, za sada nije sluèaj.

XS
SM
MD
LG