Linkovi

SAD i Britanija o teroristièkom napadu na Baliju - 2002-10-15


Pre napada, administracija predsednika Džordža Buša je bila otvoreno zabrinuta zbog opasnosti od islamskih ekstremnih frakcija koje operišu u Indoneziji. U svom zajednièkom pojavljivanju pred novinarima, Pauel je rekao da je jasno da je ”užasna tragedija“ na Baliju billa otrežnjavajuæe iskustvo za indonežansko rukovodstvo.

”Sada možemo videti da niste izuzeti iz toga. Ne možete se pretvarati da to ne postoji u vašoj zemlji. Može postojati bilo gde, gde vlada napetost, i gde ova vrsta teroristièke organizacije može da se razvija. I to je razlog zašto moramo da idemo za njima gde god da su. I nadam se da æe ovo ponovo naterati Indoneziju da se bori sa takvom vrstom pretnje.“

Pauel je dodao da æe administracija saradjivati sa predsednicom Indonezije, Megavati Sukarnoputri, i drugim zvaniènicima njene vlade u brobi protiv terorizma.

Predsednik Džordž Buš je juèe izjavio da oèekuje èvrst odgovor indonežanskih vlasti na napad na Baliju, koji se, kako je rekao, uklapa u naèin delovanja Al Kaide. Državni sekretar je u Stejt Dipartmentu odbacio primedbu da je fokus administracije na razoružanju Iraka odvratio pažnju od borbe protiv problema terorizma koji postaje sve više akutan. Pauel je rekao da SAD preduzimaju mere protiv terorista i režima koji podržavaju terorizam i razvoj oružja za masovno uništenje, opisujuæi Irak kao èvorište obe vrste aktivnosti.

Pauelovo gledište je podržao i njegov britanski kolega, Džek Stro koji je rekao da su pretnje terorista i otpadnièkih vlada kao što je iraèka - meðusobno povezane:

”Danas æu u Èikagu održati govor u kome æu izneti tezu o tri, medjusobno povezane, pretnje meðunarodnoj bezbednosti koje potièu od oružja za masovno uništenje; otpadnièkih i neuspešnih država, kao što su Irak i Avganistan i od meðunarodnog terorizma. Ako želite bezbedniji i mirniji svet, treba da se okrenemo i borimo sa sve tri pretnje zajedno.“

Pauel je rekao da su on i njegov britanski kolega razgovarali o zajednièkim naporima da se isposluje nova rezolucija Ujedinjenih Nacija o Iraku u kojoj se zahteva razoružanje te zemlje i preti Bagdadu vojnom silom ako ne bude saraðivao. Sekretar je priznao da i dalje postoji otpor drugih èlanica Saveta, posebno Francuske, koje se zalažu za proces donošenja dve rezolucije, ostavljajuæi pitanje upotrebe sile za drugu fazu. Meðutim, Pauel je dodao da su pregovori intenzivni i da se i dalje nada da æe rešenje biti pronadjeno.

XS
SM
MD
LG