Linkovi

Iraèki ratni scenariji - 2002-10-10


Na seminaru, ovde u Vašingtonu, koji je organizovao Savet za politiku prema Bliskom Istoku, vojni i politièki analitièari su zamoljeni da prokomentarišu do èega bi moglo doæi u sluèaju da koalicija na èelu sa Sjedinjenim Državama napadnu režim iraèkog predsednika Sadama Huseina. Predsednik tog saveta, Èez Frimen smatra da bi iraèki voða uzvratio napadom na Sjedinjene Države oružjem za masovno uništenje.

“Da li æe Sadam napasti Sjedinjene Države? Odgovor na to je: on æe nas sigurno napasti,ako mi njega napadnemo. No, ne možemo znati da li æe ili ne, ukoliko ga mi ne budemo prvi napali. O tome postoje razlièita mišljenja. Ako ga ostavimo na miru možda æe nas napasti, ali možda i neæe. To jednostavno ne možemo da znamo. Ali znamo da ako ga mi napadnemo i ukoliko bude oseæao da nema ništa da izgubi, da æe svo oružje koje poseduje upotrebiti protiv Sjedinjenih Država i naših snaga”, kaže Frimen.

Ubrzo nakon poraza Sadamove vojske, mogli bi da nastupe krvavi sukobi izmeðu verskih i etnièkih frakcija u Iraku, smatra direktor Programa za regionalnu strategiju u Niksonovom centru u Vašingtonu, i bivši funkcioner Saveta za nacionalnu bezbednost, Džefri Kemp i dodaje: “Moramo biti spremni, èak i pod najboljim uslovima, na vrlo teško nasilje. Ima puno raèuna da se naplati i to se prilikom osloboðenja èesto dogaða”.

Kemp kaže da kada i ukoliko doðe do rata sa Irakom, administracija predsednika Buša bi trebalo da bude pripremljena za niz drugih kriza koje bi mogle da izbiju u regionu, nakon što zapoène konflikt sa Bagdadom.

“Moglo bi doæi do teške eskalacije arapsko-izraelskog konflikta dok bude trajao rat sa Irakom. Predsednik Avganistana je udaljen svega jedan metak od survavanja zemlje u haos. Indijsko-pakistansko pitanje i dalje nije rešeno. Još jedan inicident poput 13. decembra prošle godine, kada su islamski ekstremisti izvršili napad na indijski parlament, odnosno još jedan pakistanski teroristièki napad na Indiju, mogao bi Indijce da podstakne na akciju predupreðivanja. Suoèeni smo, u stvari, sa raznim, drugim užasnim stvarima koje bi mogle da se dogode dok vodimo rat sa Irakom”, pretpostavlja Kemp

Entoni Kordsman iz nevladinog Centra za strateška i meðunarodna istraživanja ukazuje da æe se o Sjedinjenim Državama suditi ne po tome kako je dobijen rat sa Irakom, nego kako æe Amerikanci postupati sa Irakom i drugim zemljama Bliskog Istoka nakon rata:

“Predsednik do sada nije pružio apsolutno nikakvu indikaciju, niti predvodi na tom pitanju. On u najboljem sluèaju govori o demokratizaciji, koja je kompromitovana reè u tom regionu, odnosno sinonim za imperijalizam, potencijalno preuzimanje kontrole nad naftom, napad na druge zemlje posle Iraka, i politièki diktat zemljama Bliskog Istoka i njihovoj buduænosti. Termin je postao simbol koji otuðuje zemlje koje su nam najpotrebnije”, objašnjava Kordsman.

Timovi u Državnom sekretarijatu i Savetu za nacionalnu bezbednosti razraðuju razlièite scenarije o tome šta bi se moglo dogaðati u toku i nakon rata sa Irakom. Funkcioneri Stejt departmenta rade na projektu o buduænosti Iraka finansiran sa 5 miliona dolara radi regrutovanja iraèkih iseljenika, koji treba da razmotre naèine za konstituisanje buduæe iraèke vlade. Model koji privlaèi najviše pažnje predviða jaku federalnu vladu u kojoj uèestvuje široki spektar verskih i etnièkih grupa. Meðutim, arapski svet ne poznaje takav koncept upravljanja.

XS
SM
MD
LG