Linkovi

O povelji ništa novo - 2002-10-08


Predsjedavajuæi današnjeg sastanka Boško Ristiæ je novinarima saopštio da su se svih šestorica kopredsjedavajuæih Komisije , u vezi sa naèinom izbora poslanika složili...:

”...da ovog momenta ta pitanja ne definišemo konaèno, s obzirom da mogu da posluže kao razlog za predizborno pozicioniraje odreðenih politièkih grupacija u izbornom postupku i da ovo pitanje izrade Ustavne povelje ne bi skrenulo sa one taèke do koje smo veæ postigli odreðeni sporazum.“

Predsjednik Vijeæa graðana Skupštine SRJ i jedan od kopredsjedavajuæih Komisije Dragoljub Miæunoviæ je istakao da je prirodno da se poslanici biraju neposredno i izrazio nadu da æe to pitanje i sama Ustavna povelja biti definisano odmah nakon predsjednièkih u Srbiji i parlamentarnih izbora u Crnoj Gori:

”Moguæe je da mi imamo na kraju i jedinstven naèin glasanja za saveznu skupštinu, a da, pritom, naðemo sve instrumente koji na svaki naèin treba da obezbede ono što se pravilno zove – to je jedna nezavisnost u onim pitanjima koja se tièu njenog suvereniteta i prava na rješavanje svojih problma. Ja se nadam da to možemo da naðmo i da smo, možda, malo previše zategli oko ovoga pitanja.“

A koordinator crnogorske delegacije u Komisiji Dragan Kujoviæ je istakao da je i danas ponovio da naèin izbora poslanika ne treba definisati ustavnom poveljom:

”Ja sam, svakako, ostao pri ranijem stavu da to treba biti predmet zakona država èlanica i da parlamenti Crne Gore i Srbije treba da odluèe o naèinu izbora poslanika, kako to i piše u Beogradskom sporazumu. Prema tome, nijesmo u tom pogledu, mi i nemamo mandat da preciziramo naèin izbora.To je jasno kazano da je to stvar parlamenta i o tome æe odluèiti poslanici u skupštini Crne Gore i poslanici u skupštini Srbije,“ rekao je Kujoviæ.

XS
SM
MD
LG