Linkovi

Kompjuteri za siromašne - 2002-10-07


Još otkada su kompjuteri postali relativno pristupaèna naprava, barem u industrijski razijenijim zemljama, ljudi se pitaju da li æe najsiromašniji delovi sveta ikada uæi u informativno doba. Neprofitna organizacija zvana Simputer Trast, sa sedištem u Bangaloru, u Indiji, pokrenula je akciju za proizvodnju jeftinih, džepnih kompjutera koje bi mogli da koriste èak i nepismeni. Ovi kompjuteri, nazvani simpjuteri, imaju elementarni softver, a koštaæe izmedju 250 i 300 dolara. Pristalice ovog projekta kažu da bi èak i jedan jedini simpjuter omoguæio èitavom selu da ima pristup internetu, da prati kretanje cena poljoprivrednih proizvoda na tržištu, da se obavesti o raznim opštinskim poslovima umesto da žitelji lièno odlaze u opštinu, ili da pomogne deci u uèenju. Probe su veæ sprovedene u istoènoj Africi. Simpjuter izgleda kao malo veæi džepni kompjuter, ima 64 megabajta RAM-a i ugradjen modem. Umesto hard drajva koristi takozvani smart kard - siæušnu karticu od 4 do 8 kilobajta, što znaèi da bi svaki korisnik mogao da ima svoju karticu i tako saèuva privatne informacije. Za operativni sistem izabran je Linuks, koji je besplatan, a umesto tastature i miša simpjuter ima ekran osetljiv na dodir. Specijalno napisani softver je maksimalno uprošæen, i mnoge komande su u simbolima, kako bi mogli da ih koriste nepismeni. Drugi softver omoguæava èitanje teksta sa ekrana pomoæu ugradjenog sintetièkog glasa. Uz mali generator za struju, koji može da se okreæe snagom mišiæa, ovakvi kompjuteri moæi æe da se koriste u najzabaèenijim i najzaostalijim predelima sveta.

XS
SM
MD
LG