Linkovi

Nova verzija operativnog sistema Linuks - 2002-10-04


Najpopularniji operativni sistemi za kompjutere tipa IBM i Mekintoš su Windows i Mac OS, koji imaju praktièno monopol na tržištu - što se mnogima odavno ne dopada. Njihov drugi nedostatak je u tome što su to sistemi zatvorenog tipa, što znaèi da u njima ništa ne može da se menja, jer je kod u kome su napisani praktièno nedostupan. Ali postoji i treæi operativni sistem - zvani Linuks - koji ima otvoren kod, pa ga zbog toga mnogi ozbiljni kompjuteraši veoma cene. Pored ovoga, Linuks je i znatno jeftiniji od svojih konkurenata. Amerièka kompanija Red Hat upravo je pustila u prodaju novi Linuks, verzija 8.0, koja košta svega 40 dolara. U poredjenju s tim, Windows XP košta dvesta, a novi mekintošov Jaguar, 130 dolara. Nova verzija Linuksa možda æe pomoæi u razbijanju ubedjenja da je taj sistem pogodan samo za one koji se debelo razumeju u kompjutere. Instaliranje je vrlo jednostavno. Interfejs - odnosno ono sa èime se korisnik suoèava na ekranu - vrlo je slièan onom kakve imaju druga dva operativna sistema, sa slièicama zvanim ikone, koje predstavljaju programe ili fajlove. Novi Linuks ima ugradjen internet pretraživaè tipa Mozilla i i-mejl softver zvani Evolution. Postoji i profesionalna verzija, koja istina košta 150 dolara, ali sa njom dolazi i CD sa raznim alatima pomoæu kojih oni koji to znaju, mogu da podešavaju ovaj operativni sistem prema specifiènim potrebama. To je naroèito pogodno za firme koje koriste kompjutere u posebne svrhe, kao što je obrada video i grafièkih fajlova. Više pojedinosti možete da saznate na internet sajtu redhat.com.

XS
SM
MD
LG