Linkovi

Digitalne kamere dostigle kvalitet filma - 2002-10-03


Kvalitet fotografija snimljenih digitalnim foto-aparatima neprestano se poboljšava, ali mnogi pobornici klasiène fotografije tvrde da je to još uvek daleko od onog pravog. Možda baš to ohrabruje proizvodjaèe da se medjusobno utrkuju ko æe proizvesti bolje elektronske elemente osetljive na svetlost i boju. Istman Kodak i Kenon sada nude digitalne foto-aparate za koje tvrde da su, bar u neèemu, bolji od klasiènog filma. Jedan od osnovnih èinilaca fotografije je njena oštrina. Što više sitnih detalja može da se vidi, oštrina je veæa. Kod èipova osetljivih na svetlost to se prevodi u broj piksela - što više piksela na èipu, fotografija je preciznija. Pristojan digitalni foto-aparat za svakodnevnu upotrebu ima izmedju 3 i 4 miliona piksela. Novi Kenonov aparat EOS-1D ima 11 miliona piksela, a Kodakov DCS Pro èak vrtoglavih 13 miliona. Još veæe je iznenadjenje da Kodak i Kenon nisu za svoje èipove koristili takozvanu CCD veæ CMOS tehnologiju, koja se do sada smatrala inferiornom i korišæena je u najjeftinijim veb kamerama koje koštaju tridesetak dolara. Obe kompanije tvrde da preciznost fotografija snimljenih novim kamerama premašuje film, iako priznaju da još uvek zaostaju u taènoj reprodukciji boja i toleranciji na greške u ekspoziciji. Osim toga, klasièni foto-aparati su još uvek jeftiniji. Nova Kodakova digitalna kamera košta 5 hiljada, a Kenonova èak 9 hiljada dolara. Ipak, nema sumnje da æe obe kamere naæi primenu u profesionalnoj fotografiji. Više pojedinosti naæi æete na sajtovima kodak.com i canon.com.

XS
SM
MD
LG