Linkovi

Osuda izjave ministra unutrašnjih poslova CG - 2002-10-03


U saopštenju za javnost Centara za demokratsku tranziciju se kaže da je podrška ministra Joviæeviæa jednoj opciji neprimjerena i pored toga što on ima pravo na sopstveno mišljenje, ali da u toku izborne kampanje nije dobro da funkcioneri MUP-a na bilo koji naèi saopštavaju svoje politièke stavove. Nedopustivo je, kaže se dalje, da se državni praznici koriste za promociju bilo koje partije ili da se sa sa tih skupova pokušava uticati na službrenike državnih organa. I portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedejiæ je, u ime koalicije SNP, NS i SNS – Zajedno za promjene, komentarišuæi juèeraš -nju proslavu MUP-a, optužio DPS da nije ništa uèinila na planu reforme policije, te da æe, u sluèaju pobjede na izborima ta koalicija stvoriti uslove za zakonsku i parlamentarnu kontrolu aktivnosti MUP-a:

”Naravno ono neæe nikada biti protivno interesima graðana, niti æe bilo koja politièka struktura moæi da njima manipuliše za svakodnevne sitne partijske interese.“

Dedejiæ je najavio da æe svi oni partijski izmanipulisani policajci koji su,kako je rekao, prebijali nedužni narod morati da, nakon pada DPS-a,objasne svoje postup ke. A èlan Glavnog odbora DPS Zoran Boškoviæ je u izjavi za javnost ustvrd -io da na promotivnim skupovim SN, Narodne i Srpske narodne stranke niko ne dolazi i da je to znak njihovog izbornog poraza, kao izbog toga što je:

”Koalicija ZZJ do sada je promijenila sve što se moglo po odreðenoj cijeni promjieniti. Promijenili su saveznike, državu, idola kome su se zaklinjal, ime, a sada žele da promijene narod Crne Gore. Jer samo neki drugi, nepoznati narod mogao bi nasjesti na njihovu veæ prepoznatu politiku.“

XS
SM
MD
LG