Linkovi

Otkrivena dugogodišnja misterija borbe tela protiv virusa SIDE - 2002-10-03


Još od 1986. nauènici su znali za da æelije imunog sistema nekih od inficiranih virusom HIV-2, proizvode hemikaliju koja na neki naèin zaustavlja razmnožavanje virusa, pa samim tim i oboljevanje od SIDE. Uprkos iscrpnom istraživanju više nauènih grupa, taj faktor, nazvan Si-Ej-Ef (CAF), ostao je neotkriven tokom 16 godina. Sada, tim istraživaèa iz Istraživaèkog centra za SIDU ”Aron Dajamond“ u Njujorku kažu da su identifikovani proteini koji èine najmanji deo zaštitnog sistema Si-Ej-Ef-a. U poznatom nauènom èasopisu ”Sajens“, tim navodi da imune æelije, poznate kao æelije Ce-De 8, uzete iz tela pacijenata koji nisu oboleli od SIDE, luèe tri odbrambena molekula zvana defenzini koji su zaustavili razmnožavanje HIV-2 virusa u laboratorijskim kulturama æelija. Nauènik Dejvid Ho iz ”Aron Dajmonda“ naziva te rezultate presudnim:

”Nama je najveæa nagrada što je naš rad pomogao da rešimo veliki deo misterije kojom je dugo bio okružen Si-Ej-Ef. Postoji samo jedno malo pitanje bazirano na našim podacima da su defenzini veliki sauèesnik u aktivnosti Si-Ej-Ef-a.“

Istraživaèi su pronašli da je, nakon uklanjanja defenzina iz CD 8 imune æelije, ona izgubila sposobnost da blokira reprodukciju HIV-2 virusa. Oni kažu da je to otkriæe veliki korak ka razumevanju mehanizma borbe ljudskog organizma protiv virusa SIDE. Meðutim, nekoliko vodeæih istraživaèa nisu ubeðeni da su defenzini kljuèni faktor. ”Sajens“ navodi i istraživaèa sa Harvardske Škole za medicinu, Brusa Vokera, koji kaže da novi podaci pokazuju da proteini imaju samo umeren efekat protiv HIV-a 2. Vokerova laboratoprija je naime, nedavno opisala jednog drugog kandidata kao faktor Si-Ej- Ef-a. Ko-pronalazaè HTLV-3 virusa - izazivaèa SIDE Robert Galo iz Instituta za Humanu virologiju u Baltimoru, ne slaže se sa idejom da postoji samo jedan faktor Si-Ej-Ef-a. U kratkom saopštenju, Dejvid Ho nije tvrdio da je njegov tim otkrio celokupni odgovor na misteriju.

”Samo se nadamo da smo otvorili novi put u istraživanju. To neæe biti jedinstveno rešenje, veæ samo još jedno od oružja koje bi mogli da koristimo u našem arsenalu protiv virusa HIV-2.“

Grupa iz ”Aron Dajmond“ centra je zapoèela ono što æe, kako predviðaju, biti dugogodišnji proces iznalaženja kako se defenzini mogu iskoristiti za leèenje SIDE ili èak za proizvodnju supstance kojom bi se spreèila infekcija.

XS
SM
MD
LG