Linkovi

Neobièan snimak uzletanja šatla - 2002-10-02


Kao što ste verovatno èuli, amerièka svemirska agencija NASA zbog loših vremenskih uslova odložila je za 24 sata lansiranje šatla Atlantis, koji na medjunarodnu orbitalnu stanicu treba da ponese nov deo konstrukcije. Svako uzletanje šatla je spektakl koji obièno snima na stotine profesionalnih i amaterskih snimatelja - naravno sa zemlje. Ali ovo lansiranje biæe snimano i iz jednog nesvakidašnjeg ugla. NASA je odluèila da na jedan od spoljašnjih rezervoara za gorivo ugradi digitalnu video kameru okrenutu ka zemlji. Ta kamera æe vršiti direktan prenos lansiranja, tako da æe gledaoci širom sveta moæi da posmatraju kako se šatl postepeno udaljava od lansirne rampe, zatim od svemirskog centra Kenedi, pa od Floride, pa od istiène obale Amerike i najzad od majke zemlje. Biæe to nesumnjivo spektakularan prizor. Kamera æe poèeti da emituje sliku oko deset minuta pre uzletanja, a zatim još oko osam i po minuta posle uzletanja, odnosno sve dok šatl ne stigne do orbite. U tom trenutku rezervoari za gorivo, a sa njima i kamera, odvojiæe se od šatla i poèeti da padaju natrag, ka zemlji, da bi završili na dnu Pacifika. Ako imate kompjuter i pristup internetu logujete se na sajt NASE, koja æe sliku emitovati i preko interneta i preko svog TV kanala. Inaèe, taj izvanredno organizovani sajt predstavlja pravu enciklopediju svemirskih istraživanja i naroèito je popularan u školama širom sveta. Njegova adresa je jednostavna: nasa.gov.

XS
SM
MD
LG