Linkovi

Svetski finansijski forum u Vašingtonu - 2002-09-27


Sedmoro funkcionera iz Evrope, Kanade, Japana i Sjedinjenih Država sastaje se u rezidenciji Bler, nedaleko od Bele kuæe, u kojoj otsedaju zvanièni gosti Vašingtona. Glavne teme razgovora su odnosi izmedju valuta, usporen oporavak svetske privrede, cene nafte i dogadjaji na afrièkom kontinentu. Amerièki sekretar za finansije Pol O’Nil, koji je domaæin skupa, rekao je da æe ministri nastojati da uspostave efikasan sistem za rano upozorenje koji bi pretskazivao finansijske krize:

”Uspostavljanje sistema za spreèavanje finansijskih kriza, što ranije identifikovanje kada se dogode i njihovo spreèavanje na predvidiv naèin, kao i spreèavanje da se preliju u druge zemlje.“

Najnovija finansijska kriza dogodila se u Argentini, sa opasnošæu da se proširi na Brazil. O’Nil je rekao da je grupa od sedam industrijski najrazvijenijih zemalja takodje zainteresovana da uèini merljivim rezultate strane pomoæi, kao da teroristièkim organizacijama zatvori finansijski izvori. U medjuvremenu, predstavnici 24 zemlje u razvoju sastaju se svega dva bloka odatle, u sedištu Medjunarodnog monetarnog fonda. Nešto dalje, demonstranti protestuju protiv medjunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke optužujuæi ih za podsticanje siromaštva.

XS
SM
MD
LG