Linkovi

Istekao je rok za prijavljivanje za izbore u Crnoj Gori - 2002-09-26


Republièkoj izbornoj komisiji do sinoæ u ponoæ, kada je bio krajnji rok za prijavljivanje uèešæa na izborima, izborne liste predali su: Demokratska lista za evropsku Crnu Goru koju èine DPS, SDP, Liberalno-demokratska partija i Narodna sloga, potom koalicija Zajedno za promjene, u kojoj su SNP, NS i SNS, dvije koalicije koje okupljajuMuslimane-Bošnjake: Bošnjaèka i Bosnjaèko-demokratska koalicija - Harun Hadžiæ, Patriotska koalicija za Jugoslaviju u kojoj su NSS Momira Bulatoviæa i srpski radikali, JUL i Stranka deviznih štediša, Demokratska koalicija “Albanci zajedno” u kojoj su sve tri nacionalne albanske stranke, te Socijalistièka partija Jugoslavije sa komunistima - Za oèuvanje Jugoslavije.

Od stranaka, liste su predale Stranka zaštite štednih uloga i socijalne sigurnosti, Liberalni savez i SRS Ilije Darmanoviæa.

Skoro isti uèesnici , takmièiæe se i na lokalnim izborima u Podgorici i Tivtu. Nema sumnje da ce najozbiljniji pretendenti na dobar izborni rezultat biti dvije koalicije koje su i do sada imale gro poslanièkih mjesta u parlamentu. Miodrag Vukoviæ, funkcioner koalicije Demokratska lista za evropsku Crnu Goru kaže da æe kampanja ovoga puta biti nešto drugaèija:

“Ovoga puta æemo raditi sa ljudima, obeæati da æemo u ovim socio-ekonomskim uslovima, za narednu godinu, dvije, tri ili èetiri rijesiti to i to pitanje, priæi èovjeku i iskreno mu saopštiti šta nam je namjera. Državno pitanje nikako ne ispada iz fokusa naše pažnje, ono je lakmus papir svih naših politièkih težnji”.

Dragan Koprivica iz koalicije Zajedno za promjene smatra da je koalicija za Jugoslaviju ostvarila cilj koji se sastojao u oèuvanju zajednièke države, dok ostvarenje drugog cilja-vraæanje pravne države tek slijedi:

“Želimo da povratimo dostojanstvo gradjana, da se izborimo protiv državnog sverca, korupcije, kriminala, nepotizma i svih onih tužnih tekovima DPS-a i gospodina Djukanoviæa lièno”. Dodajmo da je u Podgorici danas boravio britanski ambasador Èarls Kroford i u razgovoru sa stranaèkim funkcionerima pozdravio kompromis koji je ostvaren u Crnoj Gori.

XS
SM
MD
LG