Linkovi

Pojam ”izgubiti se“ izlazi iz upotrebe - 2002-09-25


Pojam ”izgubiti se“ uskoro æe poèeti da izlazi iz upotrebe - barem na našoj planeti. Amerièki proizvodjaè elektronskih komponenti Motorola, upravo je objavio poèetak proizvodnje novog èipa za globalno odredjivanje pozicije - skraæeno GPS. Sistem GPS, koji veæ postoji, sastoji se od 24 satelita pomoæu kojih svako ko ima mali prijemnik velièine mobilnog telefona može na bilo kom delu zemljine kugle da odredi položaj sa preciznošæu od plus-minus nekoliko metara. Naravno, kada dobijete poziciju u stepenima i minutima geografske širine i dužine, treba da imate i nekakvu mapu da biste videli gde se nalazite. Ali i mapa može da stane u memoriju uredjaja, koji vam, onda, na ekranu pokaže vašu taènu poziciju. Nedostaci dosadašnjih GPS uredjaja bili su cena i relativno velika potrošnja, što znaèi da baterije ne traju baš dugo. Novi Motorolin èip je manji - može da stane u ruèni sat, a troši i manje struje. Što je možda još važnije, cena novog uredjaja na veliko iznosiæe svega desetak dolara, pa æe biti pristupaèan za sve vrste primene. Oèekuje se da æe novi èip poèeti da se ugradjuje najpre u mobilne telefone, džepne i leptop kompjutere, jer ti uredjaji veæ imaju ekrane na kojima može da se prikaže mapa podruèja u kome se nalazite. Sledeæa primena biæe u automobilima srednje i niže klase. Interesantno je da æe novi Motorolin èip proizvoditi korporacija IBM. Više pojedinosti o novom èipu možete da nadjete na sajtu http://www.motorola.com/

XS
SM
MD
LG