Linkovi

Britanija priprema nacrt rezolucije o Iraku - 2002-09-25


Britanski ministar inostranih poslova Džek Strou je izjavio da se u Ujedinjenim nacijama iza zatvorenih vrata intenzivno pregovara o novoj rezoluciji Svetske organizacije o inspekcijama oružja u Iraku. Strou je ukazao da su u toku razgovori izmeðu Britanije i Sjedinjenih Država o detaljima nacrta rezolucije. Kada se ti razgovori završe, poèeæe konsultacije sa preostala tri stalna èlana Saveta bezbednosti, a potom i sa deset preostalih èlanova. Džek Strou je izjavio za Britanski radio da nije taèno da se Vašington više od Londona zalaže za agresivniji stav prema iraèkom predsedniku Sadamu Huseinu.

“Naš prioritet, strategija za koju smo se opredelili, a to je i strategija za koju su se opredelile Sjedinjene Države, jeste da se to postigne miroljubivim sredstvima. Ulaskom tih inspektora u zemlju. Obezbeðenjem najjasnijih moguæih ovlašæenja da obave svoj posao.”

Britanski ministar inostranih poslova je meðutim ukazao da nova rezolucija Ujedinjenih nacija ne bi trebalo da ostavi dilemu da æe doæi do vojne akcije ukoliko se Irak bude mešao u traganje Ujedinjenih nacija za oružjem za masovno uništavanje.

“Da bismo na svaki naèin omoguæili rešavanje ovog problema miroljubivim sredstvima, moramo odmah i otvoreno da kažemo Iraèanima da æe biti suoèeni sa silom, ukoliko ne reše ovo na miroljubiv naèin. A oèigledno je da je to ono što nastojimo da ukljuèimo u rezoluciju koju želimo da iznesemo pred Ujedinjene nacije.”

Britanska vlada je juèe obelodanila dosije sa detaljnim opisom iraèkih sposobnosti da upotrebe hemijska i biološka oružja i nastojanja da razviju nuklearno naoružanje. Jedan visoki iraèki zvaniènik je nešto kasnije - s namerom da diskredituje britanski izveštaj - saopštio da je Irak voljan da bez ikakvih ogranièenja dozvoli povratak vojnih inspektora Ujedinjenih nacija. Na drugoj strani, britanski premijer Toni Bler i nemaèki kancelar Gerhard Šreder, kasno sinoæ su se sastali da bi razmotrili politiku prema Iraku. Podsetimo da je Šreder prošle nedelje sa malom prednošæu ponovo izabran za kancelara Nemaèke, posle kampanje u kojoj je oštro kritikovao moguænost vojne akcije Sjedinjenih Država u Iraku.

XS
SM
MD
LG