Linkovi

Kongresna istraga o terorizmu - 2002-09-25


Hilova je posvedoèila da je šef ogranka Federalnog istražnog biroa u Mineapolisu, izvestio FBI u Vašingtonu pre 11. septembra da želi da spreèi osumnjièenog pilota na obuci, Zakarijasa Musauija da letelicom udari u Svetski trgovinski centar. Takoðe je rekla da je to upozorenje bilo odbaèeno:

“Po reèima tog zvaniènika, on je nastojao da privuèe pažnju funkcionera FBI-a u Vašingtonu, jer je želeo da spreèi da Musaui -- kako je rekao -- “otme avion kojim bi udario u Svetski trgovinski centar”. Agent u Mineapolisu kaže da mu je odgovoreno da se to neæe dogoditi, “jer nije sigurno da je osoba terorista; da nema dovoljno informacija koji dokazuju da jeste terorista i da je reè o èoveku koji je zainteresovan za odreðeni tip letelice i ništa više”.

Funkcioner iz Mineapolisa je kasnije kongresnim istražiteljima rekao da nije imao osnovu da veruje da je Zakarijas Musaui zaista planirao napad avionom, veæ je jedino želeo da skrene pažnju FBI-aja u Vašingtonu. FBI je prošlog avgusta uhapsio francuskog državljanina Zakarijasa Musauija zbog kršenja amerièkih useljenièkih propisa. On je u meðuvremenu optužen da je sauèesnik u planiranju teroristièkih napada 11. septembra, dok mu je suðenje zakazano za januar iduæe godine. Elinor Hil je takoðe svedoèila o memorandumu jednog agenta FBI-a u Finiksu, Arizoni, pisanog u julu prošle godine, u kojem se upozorava na opasnost da bi Osama bin Laden mogao da pošalje teroriste u amerièke pilotske škole na obuku. I taj je memorandum bio zanemaren od strane šefova FBI-a.

Nepovezivanje informacija iz memoranduma sa hapšenjem Musauija mesec dana kasnije, predstavlja krupan obaveštajni promašaj -- rekla je Hilova. U odvojenom razvoju dogaðaja, Senat je ubedljivom veæinom glasova -- 90 prema 10 -- usvojio meru za osnivanje nezavisnog odbora za istraživanje teroristièkih napada 11. septembra. To istraživanje trebalo da bude opsežnije od obavljenog posla združenog Kongresnog odbora za obaveštajnu delatnost. Republikanski senator Džon MekKejn je ko-sponzor pomenute mere, koja je ukljuèena u tekst zakona o osnivanju novog sekretarijata za unutrašnju bezbednost:

“Podrobna neutralna istraga pružila bi dovoljno informacija administraciji i Kongresu za donošenje potrebnih mera za suzbijanje opasnosti od terorizma”.

Predstavnièki dom Kongresa je veæ usvojio takav zakonski predlog, koji æe biti usaglašavan sa senatskim predlogom pre nego što konaèni zakonski nacrt bude upuæen predsedniku Bušu na potpis. Amerièki predsednik se jedno vreme protivio ideji osnivanja nezavisnog odbora za istraživanje prošlogodišnjih teroristièkih napada iz bojazni da poverljive informacije ne iscure u javnost što bi moglo da ugrozi obaveštajnu delatnost. Meðutim, u jeku javne podrške takvoj komisiji, predsednik Buš je odluèio da promeni svoj stav.

XS
SM
MD
LG