Linkovi

Novi Audijev automatski menjaè - 2002-09-24


Nemaèki proizvodjaè naziva ga multitronik, a proizvodno ime mu je Kontinuirano promenljiv prenos ili KPP. Filip Brabek iz Audija objašnjava koji su ciljevi kompanije sa tim novim tehnièkim rešenjem:

”Želeli smo rezultate...manju potrošnju goriva ali i ravnomernu promenu brzina u automatskom menjaèu.“

Prva verzija sliènog mehanizma je koliko znamo ugradjivana u automobile holandske firme DAF, šezdesetih godina prošlog veka. Filip Brabek nam daje nove pojedinosti iz prošlosti.

”Principi ovog menjaèa rodjeni su ranije, poèetkom dvadesetog veka. Uglavnom za korišæenje u teškim mašinama, odakle smo i uzeli nekoliko koncepata koje sada koristimo. Na primer, lanac izmedju dva varijatora.“

Kontinuirano promenljiv prenos nema medjusobno razdvojene brzine kao uobièajeni menjaèi. Takav prenos slièan je menjaèu bicikla koji ima više zupèanika na istoj osovini ali medjusobno razlièitog preènika. Razlika je u tome što kontinuirano promenljiv prenos nema zupèanike veæ dva glatka kupasta toèka koji su vrhovima okrenuti jedan prema drugom. Preko žljeba koji saèinjavaju prebaèen je klinasti kaiš. Medjusobnim približavanjem i udaljavanjem kupastih toèkova menja se efikasni preènik preko koga prelazi kaiš i tako se kontinuirano menja stepen prenosa.

”Razmak izmedju kupastih toèkova se menja i to dovodi do promene brzine. Kao i kod svih kontinuriano promenljivih prenosa broj brzina izmedju najviše i najniže je neogranièen.“

Pored toga što je ravnomeran i štedi gorivo ovakav menjaè je lakši od obiènog automatika jer ima manje delova. Ali za sada ima jedan veliki nedostatak, ne može da prenosi veæu snagu. Da èujemo šta o tome kaže Filip Brabek.

”U auto industriji kontinuirano promenljiv prenos najèešæe se koristi sa relativno slabijim motorima. Ali mi smo želeli da napravimo proboj i predstavimo menjaè koji bi radio i sa jaèim mašinama.“

Audi je prva fabrika automobila koja je lansirala ovaj koncept za široko tržište pa ovakav menjaè nudi na svom modelu A4 za 2003. godinu. Taj model ima prednju vuèu i dve varijante motora - turbo sa 4 cilindra i 170 konjskih snaga i V6 od 220 konja. Filip Brabek kaže da su mušterije zainteresovane.

”Zaista je bio dobro prihvaæen do sada, na obe strane okeana, moram reæi.“

Brabek kaže da bi KPP menjaè mogao da zameni obièni automatik za samo nekoliko godina, osim u sluèaju najjaèih osmocilindriènih motora. Honda veæ nekoliko godina u svojoj ponudi ima model Sivik sa kontinuirano promenljivim prenosom, a amerièki Saturn ga ugradjuje u jednu verziju džipa pod nazivom Vju.

XS
SM
MD
LG