Linkovi

Hirurški robot - 2002-09-24


Doktor Karlos Garsija iz Centra za robotiku demonstrirao je deo sistema primenjenog u novom hirurškom uredjaju - video sondu zvanu Ezop koja šalje sliku hirurške intervencije na kompjuterski monitor pred kojim sedi hirurg.

”Ezop ne radi ništa, ali ako ga oslovim i kažem mu: Ezop, povuci se unadaz. Pomeri desno. Pomeri gore. Stop. - sonda æe slušati moja naredjenja.“

Hirurzi na Univerzitetu države Kalifornije su uz pomoæ ovog robota operisali pacijenta koji je patio od hroniènog prodiranja stomaène kiseline u jednjak. Taj poremeæaj se najèešæe leèi uzimanjem lekova protiv kiseline i promenom naèina ishrane, ali u ozbiljnijim sluèajevima potrebna je operacija. Tanke ruke robota, vodjene daljinskim komandama hirurga, prosekle su mali otvor na gornjem delu stomaka pacijenta, doprle do njegovog jednjaka i izvršile intervenciju. ... Ovaj robot ima tri ruke. Prva reaguje na lekarev glas i na sebi nosi siæušnu video kameru. Druge dve se koriste za seèenje tkiva i zašivanje rane i njih lekar kontroliše pokretima svojih ruku. Ruke robota eliminisale su neprimetno podrhtavanje kojem su podložne šake èak i najboljih hirurga, što omoguæava rad na manjim otvorima u tkivu i kraæe vreme oporavka pacijenta. Doktor Garsija kaže da se ovakvi roboti sada koriste u Sjedinjenim Državama i Evropi i da predstavljaju deo buduænosti njegove profesije:

”Ovo æe biti nov naèin sprovodjenja hirurških zahvata na pacijentima. Osim toga, operacije koje su za neke hirurge vrlo teške i komplikovane sada æe moæi da se vrše na veæem broju pacijenata.“

Za sada, kaže doktor Garsija, hirurški robot je preskup za mnoge bolnice. Model koji nam je pokazao košta oko milion dolara, ali on kaže da æe njegova cena verovatno postepeno padati:

”Ovo je proces u razvoju, a slièno kao sa mikroèipovima, situacija se menja svakih godinu do godinu i po dana.“

Hirurzi na Univerzitetu države Kalifornije operisali su uz pomoæ robota veæ više od 40 ljudi. Doktor Džo Hajns je jedan od hirurga koji je isprobao robota:

”Pomogao nam je da zašivamo proreze u tkivu i obavljamo komplikovane rezove. Bio sam vrlo zadovoljan kako su se stvari odvijale.“

Hirurzi kažu da je robotska hirurgija još u povoju, ali da se nova tehnika naglo razvija i da æe ovakvih uredjaja u buduænosti biti u svakoj operacionoj sali. Èak je uradjena i jedna operacija na velikoj razcijentudaljini. Prošle godine hirurzi koji su sedeli u Njujorku operisali su bešiku jednog pacijenta u operacionoj sali u Francuskoj. Hirurškog robota na Univerzitetu države Kalifornije peroizvela je firma Computer Motion, a nazvan je po antièkom grèkom bogu Zevsu. Robot æe biti stalno korišæen u novom medicinskom centru tog univerziteta, koji æe biti otvoren 2005. godine.

XS
SM
MD
LG