Linkovi

Telekonferisanje uzima maha - 2002-09-24


Velike kompanije u Americi, koje troše ogromne pare na transport svojih direktora na jedno mesto radi održavanja konferencija, sve èešæe pribegavaju novom naèinu konferisanja: telekonferencijama. Velika propusna moæ optièkih kablova, koja omoguæava brzo prenošenje kvalitetne video slike i zvuka, pruža moguænost direktorima da vide i èuju jedni druge ne izlazeæi iz svojih kabineta. Ovakvi uredjaji nisu novost, ali za razliku od ranijih, kod kojih je slika èesto bila nejsna, a ton loš i sa zakašnjenjem u odnosu na sliku, najnoviji uredjaji imaju velike ekrane, sa tako dobrom slikom i tonom da uèesnici posle nekoliko minuta stièu oseæaj da se svi sagovornici nalaze u istoj prostoriji. Kompanija TeleSuit, iz Englvuda, u Ohaju, jedna je od onih koje proizvode uredjaje za telekonferencije. 10. novembra ta kompanija æe otvoriti jednu salu za telekonferencije u njujorškom hotelu Valdorf Astorija. Sliène sale veæ se nalaze po drugim gradovima. Zainteresovani æe moæi da iznajmljuju tu salu na sat i tako na mnogo jeftiniji i brži naèin od putovanja vode važne razgovore licem u lice. Ako se uzme u obzir koliko po danu košta korišæenje kompanijskog aviona od 300 miliona dolara, plus svo ostalo osoblje koje je na raspolaganju nekom direktoru, onda cena ovakvog uredjaja koja se kreæe od 125 do 300 hiljada dolara može da predstavlja veliku uštedu. Prema nekim pokazateljima, interesovanje za telekonferencije posebno je poraslo posle tragiènih dogadjaja 11. septembra prošle godine. Smatra se da veæ nekoliko desetina velikih firmi u Americi ima sopstvene uredjaje za telekonferencije.

XS
SM
MD
LG