Linkovi

Konferencija ministara NATO-a - 2002-09-24


NATO je bio osnovan da bi se suprotstavio sovjetskom izazovu Zapadnoj Evropi u vreme Hladnog rata. Posle raspada Sovjetskog Saveza vojnici NATO-a poèeli su da rade na èuvanju mira i na rešavanju sukoba na Balkanu. Ali alijansi je sada potrebno novo usmerenje pa je njen generalni sekretar, Džordž Robertson, rekao da bi morala da bude spremna da se uhvati u koštac sa - kako je rekao - zloèinaèkim državama naoružanim oružjem za masovna uništavanja. Robertson nije posebno pomenuo Irak ali je pozvao na razbijanje opasnosti koja potièe od takvih zemalja, kada politika odvraæanja ne daje rezultate. Te reèi su povoljno primljene od strane Sjedinjenih Država koje vrše pritisak na svoje, èesto oklevajuæe saveznike, da podrže akciju protiv iraèkog predsednika Sadama Huseina. Da bi se ojaèala sposobnost NATO-a da deluje protiv novih opasnosti po bezbednost, amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld predložio je alijansa osnuje udarne snage od oko 20 hiljada vojnika koje bi sprovodile vojne operacije svuda u svetu. Prema tom predlogu, jezgro od oko 5 hiljada vojnika, moglo bi da stupa u dejstvo u roku od sedam do 30 dana. Pre nego što je u nedelju krenuo iz Vašingtona Ramsfeld je rekao da se taj predlog zasniva na sliènom planu koji bi trebalo da amerièkim oružanim snagama omoguæi brže reagovanje na nove vrste bezbednosnih problema:

”Moj predlog se zapravo ne razlikuje od onoga što èinimo ovde u Sjedinjenim Državama. Prema tom predlogu, jedan od oblika preobražaja NATO-a bilo bi razvijanje snaga za brzo delovanje koje bi mogle da reaguju na probleme u roku od nekoliko dana, a ne nedelja ili meseci, i koje bi bile dovoljno svestrane da se hvataju u koštac sa problemima kakvi postoje danas.“

U Varšavi, Ramsfeld je rekao kolegama da æe NATO postati nevažan ako ne bude osnovao takve snage. Jedan funkcioner alijanse je izjavio da su saveznici sa pažnjom saslušali Ramsfeldovo izlaganje. On je dodao da je svih 18 zemalja pozdravilo taj plan i obeæalo da æe ga razmotriti, ali da su neke od njih insistirale da to ne bi smelo da potkopa stvaranje evropskih snaga za brzo reagovanje, koje bi trebalo da postanu operativne iduæe godine. Za osnivanje udarnih snaga NATO-a biæe potrebno najmanje dve godine, ukoliko Ramsfeldov plan bude usvojen na samitu alijanse, kasnije ove godine, u Pragu. Pomenuti funkcioner NATO-a je rekao da bi udarne snage NATO-a bile sposobne da ratuju u udaljenim oblastima, dok bi evropske snage za brzo reagovanje trebalo da se usredsrede na èuvanje mira i spreèavanje sukoba u podruèju Evrope.

XS
SM
MD
LG