Linkovi

Buš pozdravio Blerov govor - 2002-09-24


Premijer Bler je u oštrom govoru pred britanskim parlamentom izložio svoju argumentaciju protiv Iraka, kojom prilikom je takoðe obelodanio dosije u kojem se iznose pojedinosti o -- kako se navodi -- nastojanjima Iraka da se domogne oružja masovnog uništenja. Predsednik Buš je pohvalio èvrsto voðstvo britanskog premijera rekavši da je Toni Bler govorio istinu:

“On nastavlja da iznosi argumentaciju -- kao što smo to i mi uèinili -- da je Sadam Husein pretnja miru, da je u poslednjih 11 godina obmanjivao svet i ignorisao Ujedinjene nacije, i da jedanaest godina gomila oružje”.

Amerièki predsednik je govorio pred novinarima na kraju sastanka svog kabineta na kojem je pored ostalog razmatrano pitanje Iraka. Upitan da li smatra da u izveštaju premijera Blera nedostaju konkretni podaci, šef Bele kuæe je rekao:

“Zašto izveštaj nije konkretan? Ja razumem zašto, zato što ne želi da otkrije izvore i metode prikupljanja osetljivih informacija. Uveren sam da æe ti isti izvori i metode biti kasnije upotrebljeni za prikupljanje novih informacija o tome kako je Sadam obmanjivao svet.”

Predsednik je još jednom pozvao Ujedinjene nacije da usvoje rezoluciju kojom bi se zahtevalo da Irak ispuni obeæanja data na kraju Zalivskog rata, koja se tièu razoružavanja i uništavanja oružja masovnog uništavanja. Bela kuæa takoðe saraðuje sa Kongresom na izradi teksta rezolucije kojom bi se predsedniku Bušu obezbedila ovlašæenja da, ukoliko bude potrebno, upotrebi silu protiv Iraka. Postoji naèelna dvostranaèka saglasnost za donošenje takve mere. Meðutim, neke demokrate kritikuju politiku administracije Buša prema Iraku. Meðu njima i bivši potpresednik Al Gor, koji je bio Bušov suparnik na predsednièkim izborima 2000. godine. Gor je juèe upozorio predsednika Buša da bi vojna akcija protiv iraèkog lidera Sadama Huseina mogla da naruši meðunarodnu podršku ratu protiv terorizma. Predsednik Buš umanjuje znaèaj Gorove kritike:

“U Vašingtonu veliki broj demokrata shvata da je Sadam Husein stvarna pretnja i da ga moramo prisiliti na odgovornost. Takoðe sam uveren da æe u toku izrade oštre rezolucije u Kongresu veliki broj demokrata biti spreman da igra vodeæu ulogu u pogledu oèuvanja mira”.

Portparol Bele kuæe, Ari Flajšer je oštrije uzvratio na kritiku Al-a Gor-a, ocenivši njegovo upozorenje kao manevar unutar Demokratske strane od strane politièara, zainteresovanog za kandidaturu za predsednièke izbore 2004. godine.

XS
SM
MD
LG