Linkovi

Vladajuæa koalicija u Nemaèkoj ostaje na vlasti - 2002-09-23


Finiš izborne trke je bio uzbudljiv dok su projekcije televizijskih mreža davale prednost èas taboru kancelara Šredera èas taboru njegovog suparnika, bavarskog premijera Edmunda Štoibera. No, osam sati pred zatvaranje birališta i sa devedeset odsto prebrojanih glasova, takozvani crveno-zelena koalicija je stekla tanku prednost koja æe joj omoguæiti da ostane na vlasti. Zasluga za tu pobedu pripada zelenima koji su u svom do sada najuspešnijem izbornom nastupu dobili osam zarez pet odsto glasova. Tradicionalni partneri konzervativaca Slobodne demokrate prošli su gore nego što se oèekivalo--dobili su nešto više od sedam odsto glasova. Pobednièka crveno-zelena koalicija je, medjutim, suoèena sa teškim izazovom da ostane jedinstvena tokom èetvorogodišnjeg mandata. Zeleni su veæ stavili do znanja socijaldemokratama da žele da se posveti veæa pažnja ekološkim i socijalnim pitanjima. Kada je izgledalo da æe crveno-zelena koalicija izbiti na vrh, vodja konzervativaca Edmund Štoiber je pred svojim pristalicama u rodnom gradu Minhenu posredno priznao svoj izborni poraz.

”Èak i ako ne uspemo da osnujemo vladu i upravu, Šrederova vlada æe biti kratkog veka.“

Štoiber je predvideo da æe se Šrederova vlada održati samo godinu dana i ukazao da æe biti spreman da preuzme kormilo kada ona padne. Štoiber je takodje kritikovao kancelara Šredera zbog toga što je oštetio verodostojnost Nemaèke u oèima Sjedinjenih Država. Tokom poslednjih nedelja predizborne kampanje kancelar Šreder je iskoristio duboko antiratno raspoloženje svojih sugradjana da bi ponovo stekao popularnost obeæanjem da Nemaèka neæe nikada podržati napad na Irak pod vodjstvom Sjedinjenih Država, èak i ako ga odobre Ujedinjene nacije. Veæina analitièara se slaže da æe kancelar Šreder sada morati da izgradi diplomatski most sa Vašingtonom. Veæ rasrdjena Šrederovih stavom prema Iraku, Bela kuæa je bila duboko uvredjena kada je ministarka pravde u Šrederovoj vladi navodno uporedila predsednika Dzrordza Buša sa Adolfom Hitlerom ustvrdivši da su obojica nastojala da odvrate pažnju od domaæih problema upuštanjem u avanture u inostranstvu.

XS
SM
MD
LG