Linkovi

Pišite oèima, a ne rukama - 2002-09-13


Prema jednoj od moguæih definicija, kompjuteri pomažu korisnicima da brže i lakše obavljaju razne poslove - na primer pisanje i komuniciranje. Ali, šta je sa onim osobama koji ne mogu da kontrolišu svoje udove, kao što su paraplegièari? Veæ neko vreme postoji softver koji omoguæava da se na kompjuteru piše pogledom. Na ekranu monitora se vidi tastatura. Osoba koja želi da piše fiksira pogledom slovo po slovo na ekranu i tako polako piše tekst. Proces je spor, ali radi. Sad su dvojica britanskih fizièara sa univerziteta Kejmbridž napisala nov softver koji znatno ubrzava taj proces. Program nazvan Dešer zasniva se na moguænosti da kompjuter predvidja šta hoæete da napišete i posle svakog napisanog slova nudi vam ona koja najverovatnije idu kao sledeæe slovo. Posle jednog sata vežbanja, osobe koji nisu struènjaci pisale su brzinom od 25 reèi u minutu. Starom metodom postizala se proseèna brzina od 15 reèi u minutu. Program je za sada prilagodjen pisanju na engleskom jeziku, ali to ne znaèi da ne može da se koristi i u bilo kom drugom jeziku koji koristi abecedu. Što je najvažnije, Dešer je besplatan program i može se skinuti sa adrese www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher. Na istom sajtu možete da nadjete mnoštvo korisnih informacija i saveta o tome kako hendikepirane osobe mogu da koriste kompjuter. Ako niste uspeli da zabeležite adresu, možete da je nadjete na našoj internet stranici, na adresi voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG