Linkovi

Povelja ipak uslov za Evropu - 2002-09-13


Iako je predsednik Veæa graðana jugoslovenske skupštine Dragoljub Miæunoviæ pre samo èetiri dana tvrdio da je opšti stav visokih predstavnika Saveta Evrope da je Jugoslavija ispunila sve uslove za prijem u tu organizaciju, Politièki komitet Saveta Evrope pozvao je èlanove jugoslovenske Ustavne komisije na još jedan sastanak na kome æe se razgovarati o razlikama Sbije i Crne Gore oko Ustavne povelje. Sastanak Politièkog komiteta zakazan je samo dva dana uoèi zasedanja Parlamentarne skupštine koja treba da odluèi o prijemu Jugoslavije. Po povratku iz Francuske gde je uèestvovao na zasedanju upravo Politièkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Miæunoviæ je rekao da se pokušaj uslovljavanja prijema Jugoslavije donošenjem Ustavne povelje pojavio kao principijelno pitanje koje bi moglo da odloži integraciju Jugoslavije u Evropu.

Jedan od kopredsednika Ustavne komisije Boško Ristiæ ocenio je da bi Povelja mogla biti usvojena tek posle izbora u Crnoj Gori, a srpski premijer Zoran Ðinðiæ tvrdi da je došlo do zastoja u radu na Ustavnoj povelji ali i opasnog shvatanja da to pitanje možda i nije toliko hitno. To je veoma pogrešno, jer je rešavanja statusa Srbije i Crne Gore neophodan uslov za svaku ozbiljnu i suštinsku integraciju zemlje, upozorio je Ðinðiæ.

XS
SM
MD
LG