Linkovi

Rusija o situaciji vezanoj za Irak - 2002-09-13


Na kraju trodnevnih razgovora Džon Bolton je rekao novinarima da æe Vašington u roku od nekoliko nedelja uputiti izaslanika u Moskvu radi razgovora o situaciji u Iraku. On je naglasio da æe Vašington -- pre nego što preduzme bilo kakvu akciju -- saslušati sve što Moskva ima da kaže na tu temu.

”Kao što je to bio sluèaj i sa zalivskom krizom pre 12 godina, oèevidno je da na ruskoj strani postoji zabrinutost koju æe SAD obiljno uzeti u obzir.“

Džon Bolton je dodao da su o tom pitanju ruski i amerièki predsednik veæ vodili intenzivne ragovore i da oni nisu završeni. Rusija se protivi unilateralnoj akciji protiv Iraka i zalaže se za povratak inspektora U-N-a u Irak. U juèerašnjem govoru u svetskoj organizaicji amerièki predsednik Buš je pozvao U-N da prozovu Irak zbog oružja masovnog uništenja. Amerièki državni podsekretar Bolton izjavio je da Vašinton neæe praviti sa Moskvom nikakve nagodbe u vezi sa Irakom. Prema njegovim reèima, Amerika ne planira da ignoriše moguæe ruske napade na èeèenska uporišta u Gruziji ukoliko Rusija za uzvrat odobri evenutalni amerièki napad na Irak:

”Mislim da je ignorisanje autoritera Saveta bezbednosti preozbiljno da bi se oko tog pitanja pravile nagodbe. Mislim da to ruska strana i ne oèekuje od amerièke.“

Džon Bolton je dodao da su amerièki argumenti protiv Iraka veæ sami po sebi dovoljno èvrsti.

XS
SM
MD
LG