Linkovi

Buš sumnja u namere Iraka - 2002-09-13


Predsednik Buš je rekao da se nada da æe se Sadam Husein odreæi njegovog oružja za masovno uništenje, ali da ne raèuna na to. ”Razlog zbog kojeg sam skeptièan je taj što je on imao 11 godina da ispuni zahteve, i za 11 dugih godina on je, u suštini, rekao Ujedinjenim Nacijama i svetu da ga je baš briga“, navodi amerièki predsednik.

Buš je rekao da oèekuje brzu akciju za donošenje rezolucije UN protiv Iraka, sa èvrstim rokovima za iraèkog predsednika da dozvoli dolazak inspektora. Predsednik je rekao da je od suštinske važnosti za svetsku bezbednost da se ti rokovi odnose na dane i nedelje, a ne na mesece i godine. Državni sekretar Kolin Pauel æe se zajedno sa Generalnim sekretarom UN Kofijem Ananom, danas sastati sa predstavnicima stalnih èlanica Saveta bezbednosti u vezi sa pomenutom rezolucijom. Buš smatra da iraèki lider predstavlja pretnju zato što bi mogao da pomogne teroristima da nabave hemijsko, biološko ili nuklearno oružje. Na sastanku sa liderima iz Centralne Afrike, Buš je rekao da je u ppitanju kredibilitet Ujedinjenih Nacija dok svetska organizacija raspravlja o tome kako da se suoèi sa èovekom koji ignoriše mišljenje svetske javnosti.

”Naèin na koji se budemo suoèili sa tim problemom, pomoæi æe da odredimo sudbinu multilateralne organizacije koju Sadam Husein jednostrano ignoriše. Da li æe UN biti u stanju da saèuva mir i reaguje na stvarne pretnje, ukljuèujuæi pretnje bezbednosti u Centralnoj Africi i drugim delovima sveta, ili æe postati irelevantna organizacija“, zapitao se Buš.

Sa druge strane, predsednik Buš želi da Kongres takodje usvoji rezoluciju kojom bi podržao akciju protiv iraèkog lidera, ali neke Demokrate kažu da oni još uvek èekaju na odgovore na pitanja u vezi sa predsednikovim planovima o sudbini Iraka posle Sadama Huseina. Predsednik želi da ta rezolucija bude usvojena pre pauze Kongresa, pred novembarske izbore. On smatra da Kongres ne bi trebalo da èeka da Ujedinjene nacije deluju pre nego što se u Vašingtonu odluèi šta da se preduzme:

”Meni izgleda da bi, ako predstavljate Sjedinjene Amerièke Države, trebalo da donesete odluku koja je najbolja za SAD. Da sam se sada kandidovao za predsednika, nisam siguran kako bih objasnio nešto tako amerièkim graðanima - to bi otprilike bilo nešto kao - ”Glasajte za mene“, a, inaèe, ”po pitanju nacionalne bezbednosti, mislim da æu èekati da neko drugi donese odluku.“

Predsednik Džordž Buš kaže da ne može da zamisli da Sadam Husein samo pasivno išèekuje rezoluciju Ujedinjenih Nacija. On kaže da iraèki lider predstavlja pretnju sa kojom treba izaæi na kraj što pre.

XS
SM
MD
LG