Linkovi

Reakcije u arapskom svetu - 2002-09-12


Abdel Moneim Said je direktor Centra za politièka i strateška prouèavanja Al Ahram, u Kairu. On kaže da je predsednik Buš na snažan i efektan naèin izneo spisak iraèkih kršenja rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija: ”Mislim da je izložio snažne argumente. Mislim da ih je izneo u obliku multilateralizma i na ovaj ili onaj naèin prebacio loptu u teren Ujedinjenih nacija. On nije rekao ”ja æu preduzeti akciju ako vi neæete,“ ali je to bilo implicitno sadržano u njegovom govoru. Mislim da je izložio ubedljive argumente, uz dug niz nesumnjivih iraèkih kršenja rezolucija Ujedinjenih nacija.“

Arapski lideri se jednoglasno protive bilo kakvom vojnom udaru protiv Iraka, strahujuæi da bi to destabilizovalo region. Abdel Said kaže da æe arapski svet sada saèekati na iraèku reakciju u Ujedinjenim nacijama pre nego što odluèi da li da menja svoj stav. ... Hasan Nafae je politièki analitièar i šef katedre za politikologiju na Kairskom univerzitetu. On kaže kako ga Buš nije ubedio da Irak predstavlja tako veliku opasnost da bi to opravdavalo vojnu akciju:

”Predsednik Buš nije izneo nikakva nova opravdanja. Nije pružio nikakve dokaze da Irak ima oružje za masovna uništavanja. Nije dao ni jedan jedini dokaz. U njegovoj diskusiji nije bilo nièeg novog. Mislim da æe ovaj govor samo ubediti èitav arapski svet da su Sjedinjene Države nepravedne i pristrasne. Da li su Sjedinjene Države spremne da i Izraelu nametnu primenu rezolucija Saveta bezbednosti? Veoma sumnjam u to.“

Abdula el-Ašaal je struènjak za medjuarapske odnose koji drži predavanja na nekoliko kairskih univerziteta. On kaže da arapski lideri možda ne vole Sadama Huseina, ali da ne žele da on bude svrgnut vojnom silom:

”Oni žele da se sve reši u skladu sa zakonom. Oni bi takodje hteli da Sadam Husein poštuje rezolucije Saveta bezbednosti o povratku inspektora. Takodje žele da se Sjedinjene Države rukovode rezolucijama Saveta bezbednosti i da ne donose jednostranu odluku o napadu na Sadama Huseina.“

Izlazeæi pred Ujedinjene nacije, kaže el-Ašaal, predsednik Buš je poslao pozitivnu poruku arapskom svetu. Ali on kaže da predsednikova odluènost da okonèa režim Sadama Huseina, ako Ujedinjene nacije ne budu delovale, neæe naiæi na politièku podršku u arapskom svetu.

XS
SM
MD
LG