Linkovi

Pauelov govor u Ujedinjenim nacijama - 2002-09-11


Kolin Pauel je iskoristio nesvakidašnji 15-to-minutni sastanak Saveta bezednosti da se zahvali svetu na ogromnoj podršci i saoseæanju sa žrtvama septembarskih napada, i da ponovi predanost Amerike saradnji sa zemljama èlanicama svetske organizacije u borbi protiv medjunarodnog terorizma. Obraæajuæi se èlanovima Saveta bezednosti, na poèetku niza sastanaka sa svojim kolegama iz zemalja širom sveta, amerièki državni sekretar je izjavio da medjuarnodna zajednica svakim danom sve više otežava teroristima da pronadju utoèište, domognu se oružja masovnog uništenja, medjusobno komuniciraju i kuju zavere:

”Zahvaljujuæi zajednièkim naporima, svakoga dana negde u svetu teroristi se hapse, njihove æelije razbijaju, njihove krvave finansjske veze prekidaju, njihovi planovi remete i nameravani napadi osujeæuju. Akcije koje smo do sada preduzeli protiv terorizma pokazuju snagu naše klektivne volje. Ali, od poèetka znamo da naša borba mora biti više od reagovanja na odredjene dogadjaje od 11. septembra. Naša borba ima za cilj eliminisanje terorizma kao globalne pošasti. Moramo biti spremni za dugotrajne i teške napore koji æe se meriti godinama, a ne mesecima.“

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Kofi Anan, rekao je èlanovima Saveta bezbednosti da medjunarodni terorizam cilja na celovitost medjunarodne kooperacije kojoj su Ujedinjene nacije posveæene. Implicitno kritikujuæi unilateralizam u borbi protiv terorizma, generalni sekretar je rekao da svaka akcija treba da bude preduzeta u okviru Ujedinjenih nacija.

”Legitimnost Ujedinjenih nacija može da obezbedi da veæi broj zemalja bude voljno i osposobljeno da preduzme teške korake na diplomatskom, zakonskom i politièkom planu koji su potrebni da bi se porazio terorizam. Danas, godinu dana posle napada, važnost globalne legitimnosti u borbi protiv terorizma postala je još veæa. Pozivam Savet bezbednosti da uloži još intenzivnije napore kako bi borba koja predstoji dobila najveæu moguæu podšku. Celo èoveèanstvo ima ulog u toj borbi. Ujedinjene Nacije moraju obezbediti da se ona vodi ujedinjenim snagama i dobije na legitiman naèin.“

Savet bezbednosti je minutom æutanja obležio godišnjicu napada i izdao saopštenje u kojem su napadi nazvani ”atakom na globalnu civilizaciju.“ Kolin Pauel je u okviru svog izlaganja podvukao ostvarenja oružanih snaga na èelu sa amerièkim u Avganistanu koje su, kako je državni sekretar naglasio, oslobodile tu zemlju od dvostruke tiranije Al Kaide i talibana, i usmerile je na putu ka demorkatskoj upravi. Kolin Pauel æe danas i sutra uèestvovati na sastancima predsednika Džordža Buša sa svetskim liderima, ukljuèujuæi sutrašnji susret takozvane ”6 plus 2 grupe“ koju èine SAD, Rusija i zemlje koje se granièe sa Avganistanom.

XS
SM
MD
LG