Linkovi

Razilaženje SAD i Saudijske Arabije? - 2002-09-10


Petnaest od 19 otmièara èetiri putnièka aviona korišæena u napadima 11. septembra, bilo je iz Saudijske Arabije, a voða “Al kaide”, Osama bin Laden, potièe iz bogate saudijske porodice. Pojedini amerièki spoljnopolitièki analitièari ukazuju da Saudijci pružaju podršku “Al kaidi” i drugim teroristièkim organizacijama, meðu kojima su i one koje su odgovorne za samoubilaèke bombaške napade u Izraelu. Ti analitièari optužuju Rijad za finansiranje fundamentalistièkih islamskih organizacija širom sveta i potpirivanje nasilja i radikalizma kroz antisemitsku i antiamerièku propagandu.

Mnogi komentatori istièu da konzervativna islamska vahabska ideologija u Saudijskoj Arabiji potpiruje muslimanski ekstremizam. Saudijski zvaniènici odbacuju optužbe da zemlja podržava terorizam i napominju da saraðuju sa Sjedinjenim Državama u borbi protiv terorista. Saudijski ministar inostranih poslova, princ Saud Fejsal, nedavno je na programu televizijske mreže ABC rekao da Sjedinjene Države ne bi trebalo da prave neprijatelje - od prijatelja kao što je Saudijska Arabija.

“Što se nas tièe, mi znamo da se borimo protiv komunizma, da se borimo protiv terorizma. Istrajno saraðujemo sa Sjedinjenim Državama u tom pogledu. Imamo odbor u okviru kojeg razmenjujemo informacije. Imamo odbor koji takoðe vodi raèuna o zamrzavanju imovine bilo koga ko finansira ovaj teror. I uprkos svemu tome, i dalje nas optužuju da pomažemo terorizam - što je protiv Saudijske Arabije - kaže Fejsal.

Princ Saud Fejsal je izjavio da je zadovoljan što je administracija predsedika Buša pružila uveravanja Saudijskoj Arabiji da je smatra saveznicom, a ne zemljom koja podržava terorizam. Bivši amerièki izaslanik na Bliskom istoku, Denis Ros, rekao je da Sjedinjene Države suštinski imaju dogovor sa Saudijcima na osnovu kojeg amerièka vojska štiti Saudijsku Arabiju - dok kraljevina svom savezniku za uzvrat obezbeðuje stabilno tržište nafte. Meðutim, Ros je na programu televizijske mreže “Foks” ukazao da su napadi 11. septembra pokazali razilaženje u proceni vrednosti izmeðu Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije. Ros je rekao da bi Vašington trebalo da izvrši pritisak na Saudijsku Arabiju da uvede odreðene politièke i ekonomske promene.

“Rekao bih da sami Saudijci postaju nervozni kada vide kako Amerikanci dovode u pitanje suštinu odnosa sa Saudijskom Arabijom. Razlog zbog kojeg oni nikada neæe dozvoliti da taj odnos previše izmakne kontroli je to što su u suštini svesni da, kada stvari doðu do granice, postoji samo jedna zemlja koja može da ih brani, odnosno mi. Rekao bih da nam to daje nekakvu moæ. Istorijski - ne bih rekao da to važii samo za ovu administraciju - ali istorijski je uvek bilo mnogo oklevanja da se izvrši veliki pritisak na Saudijce. Rekao bih da je èinjenica da ne možemo da zadržimo takav istorijski pristup, kada uzmemo u obzir životnu zbilju u Saudijskoj Arabiji, smatra Ros.

Bivši amerièki izaslanik na Bliskom istoku je rekao da je Saudijska Arabija suoèena sa ogromnim problemima, kao što su porast nezaposlenosti, podmlaðivanje stanovništva i naglo opadanje dohotka po glavi stanovnika. Èesto se smatra da takvi faktori potpiruju razvoj teroristièkih organizacija poput “Al kaide”. Ros je istakao da saudijski vladari moraju da rade na smanjenju socijalnog pritiska. “U samoj Saudijskoj Arabiji postoji oseæaj da nešto mora da se promeni. Sami Saudijci treba da shvate da sopstvenom stanovništvu treba da uliju nadu i oseæaj da je promena moguæa. Mi treba da poènemo da razgovaramo sa njima i da im kažemo, u redu, to ne mora da bude trenutna demokratija, ali morate da pronaðete naèin da poveæate uèešæe ljudi ekonomski i politièki.” Denis Ros je rekao da bi Sjedinjene Države sa Saudijcima barem trebalo da razmotre posledice podržavanja ekstremistièkih organizacija.

XS
SM
MD
LG