Linkovi

Vlada RS reaguje na optužbe o saradnji sa Irakom - 2002-09-10


Odmah po saznanju, a vijest je odjeknula tokom vikenda kao grom iz vedra neba i odmah upotrebljena kao municija u izborno- propagandno-marketinškoj krititici ovdašnje srpske opozicija te svih medija i opšte i politièke javnosti iz Federacije BeHa prema entitetskim vlastima, da je Vlada Sjedinjenih amerièkih država verbalnom notom upozorila Ministarski savjet Bosne i Hercegovine kako je jedna državna firma iz Republike Srpske prodavala oružje Iraku, i time prekršila Rezoluciju UN broj 678. Predsjedik Vlade srpskog entiteta, Mladen Ivaniæ, formirao je posebnu komisiju sa ciljem da se utvrdi èinjenièno stanje, o èemu je ovom novinaru premijer Ivaniæ rekao:

"Republika Srpska nije imala ni jedan razlog da krši rezolucije Ujedinjenih nacija. Mi hoæemo da budemo dio savremenog modernog svijeta. Nama nije trebalo niti nam treba da budemo povezani sa režimima koji imaju osudu cijelog svijeta. Interes Republike Srpske je bio poštovanje te rezolucije", naglasio je Ivaniæ, uz tvrdnju da æe eventualni krivci, ako se dokaže da je ipak postojao izvoz oružja u Irak, biti strogo sankcionisani.

Vlada je uputila saopštenje za javnost o nalazu svoje komisije za utvrdjivanje navoda iz note Vlade Sjedinjenih Država, u kome se, izmedju ostalog, kaže:

"Na bazi do sada obavljene istrage nema dokaza da je Vazduhoplovni zavod "Orao" isporuèivao naoružanje, vojnu opremu i rezervne dijelove, niti je pružao usluge ni jednoj državi pod embargom Ujedinjenih nacija, pa ni Iraku. VZ "Orao" ostvaruje poslovno-tehnièku saradnju sa više preduzeæa u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i inostranstvu. Komisija æe provjeriti da li su neka od ovih preduzeæa isporuèivala vojnu opremu koju proizvodi VZ "Orao".

Od Generalštaba VRS zatražena je informacija o kretanju zaposlenih u VZ "Orao" u spornom periodu. Vlada RS smatra da treba o svim rezultatima istrage informisati predstavnike zajednièkih organa BiH i medjunarodne zajednice koji se nalaze u BiH i nakon tih informacija nastaviti istragu, o èemu æe javnost biti blagovremenio informisana", navedeno je u saopštenju entitetske Vlade.

Još jedna tema ne silazi sa udarne pozicije svih predizbornih nastupa srpske opozicije i stranaka iz Federacije BeHa, u satanizovanju svega što ima znak aktivnosti stranaka na vlasti. To je uporno negativno tretriranje izvještaja Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom, o èemu je na sastanku sa prvim zamjenikom visokog civilnog predstavnika u BeHa, Donaldom Hejzom govorio premijer Ivaniæ. Kritikujuæi, kako kaže, neprincipijelne i tendenciozne, ocjene mas-medija i politièkih i javnih radnika iz Federacije BeHa, kao i dijela medija i opozicije iz Republike Srpske, Ivaniæ je rekao:

"Nije sada vrijeme da se daje prava ocjena svega što se dogadjalo u Srebrenici, ali ta ocjena se mora dati. Da bi se dala realna ocjena ne može samo jedna strana da daje svoju istinu. Ima pravo da pozivajuæi se na dokumente medjunarodnih institucija, a u tom izvještaju su samo izvještaji medjunarodnih institucija, niti njedna ocjena bilo koje domaæe, e to pravo imamo i mi. I zato mislim da ovu stvar treba staviti ad akta, stvoriti uslove da se o Srebrenici progovori kao o zlocinima koji su èinjeni nad Bošnjacima tako i o zloèinima koji su èinjeni nad Srbima u toj oblasti, da se to izvuèe iz politike i ostavi struènim ljudima i da æe onda prava istina doæi. Sva politizacija, a ogromna je politizacija iz Sarajeva, treba se staviti van snage i neutralni ljudi od struke i istorije o tome trebaju da dadnu ocjenu."

XS
SM
MD
LG