Linkovi

Odobren prvi komercijalni let na mesec - 2002-09-10


Amerièka vlada odobrila je prvi komercijalni let na mesec. Kompanija Trans Orbital dobila je dozvolu da u orbitu oko meseca pošalje jednu sondu koja bi 90 dana obletala oko njega snimajuæi zemlju kako izlazi i zalazi iza lunarnog horizonta. Osim toga, sonda bi kamerama visoke rezolucije snimala do sada nevidjene snimke meseèeve površine, sa rezolucijom do jednog metra. Poslednji zadatak sonde bio bi da se sruši na površinu meseca, noseæi sa sobom vremensku kapsulu sa porukama i liènim predmetima koji æe ostati na mesecu. Sonda nazvana Trejlblejzer trebalo bi da u roku od godinu dana uzleti sa ruskog kosmodorma u Bajkonuru, u Kazahstanu. Smatra se da postoje dva razloga zbog kojih je mesec interesantan u komercijalnom smislu. Jedan je moguæa eksploatacija ruda, a drugi je èinjenica da na mesecu vlada vakuum mnogo èistiji od najboljeg koji može da se stvori u laboratorijama na zamlji. Zadatak ove prve komercijalne sonde okrenut je više širokoj publici, ali ipak predstavlja korak u pravcu ponovnog vraæanja ljudi na površinu susedne planete. Kompanija Trans Orbital namerava da u skoroj buduænosti postavi na mesecu navigacione uredjaje koji bi buduæim istraživaèima pomogli u orijentaciji. Ako želite da saznate nešto više, ili da na mesec pošaljete neku poruku, svoju posetnicu ili neki predmet, to možete da uèinite preko internet sajta transorbital.net. Slanje poruke od tri linije košta 17 dolara, dok slanje poslovne posetnice košta 2500 dolara, koliko košta i slanje predmeta po gramu težine.

XS
SM
MD
LG