Linkovi

Poruka predsednika Buša povodom godišnjice teroristièkih napada - 2002-09-10


Moja zemlja æe zauvek zapamtiti izlive prijateljstva i podrške od zemalja širom sveta, posle 11. septembra. U ime svih Amerikanaca, zahvaljujem se milionima ljudi iz svih zemalja koji dele naš bol za izgubljenim nedužnim životima i koji dele našu rešenost da se rastera ovaj mraèni oblak terora nad našim svetom. Mnoge zemlje i mnoge porodice decenijama žive u senci terorizma, tokom godina sumanutog i bespoštednog ubijanja. 11. septembar nije bio poèetak globalnog terora veæ poèetak ujedinjenog reagovanja sveta. Istorija æe pamtiti taj dan ne samo kao dan tragedije, veæ i kao dan odluke, kada je civilizovani svet podstaknut na gnev i akciju. A teroristi æe zapamtiti 11. septembar kao dan kada je poèeo da im otkucava sudnji èas.

Suoèeni smo sa neprijateljem bezobzirnih ambicija, koga ne ogranièavaju zakon i moral. Teroristi koji su izvršili napad 11. septembra preziru druge vere, dok su osramotili svoju. Oni su odluèni u tome da prošire spisak i obim ubistava. Teror koji se obrušio na Njujork i Vašington, pre godinu dana, mogao bi da napadne bilo koji centar civilizacije.

Od takvog neprijatelja nema imuniteta i prema njemu ne može biti neutralnosti. Moæna koalicija civilizovanih zemalja sada brani našu zajednièku bezbednost. Sredstva terorista su zamrznuta, teroristièke grupe za podršku su raskrinkane. Jedan teroristièki režim je srušen. Teroristièki planovi su razbijeni, od Španije do Singapura. Na hiljade terorista izvedeno je pred lice pravde, ili su u zatvoru, ili beže u strahu za svoj život.

U sadašnjoj fazi kampanje, naša koalicija se ne sukobljava sa nekom državom, veæ sa mrežom. Pobeda æe vremenom doæi, kako ta mreža bude strpljivo i uporno rasplitana. Postoji duboka podela u našem vremenu, ne izmedju religija ili kultura, veæ izmedju civilizacije i bezobzirnog nasilja. Ljudi svih kultura žele da žive u bezbednosti i dostojanstvu. Nada u pravdu, samilost i bolji život zajednièka je èitavom èoveèanstvu. Naši neprijatelji odbacuju te vrednosti, ali time sebe postavljaju ne samo nasuprot Sjedinjenih Država veæ i nasuprot èitavog sveta.

Niko od nas ne bi nikada poželeo zlo poèinjeno 11. septembra. Ali, iz tog velikog zla moglo bi da prositekne i veliko dobro. Veæ vidim dan kada æe opasnost od organizovanog terora biti slomljena. Kada taj dan bude stigao, mnogi stari konflikti pojaviæe se u novom svetlu. Bez neprestanog straha i zatvorenog kruga gorèine, koju teroristi šire svojim nasiljem, tada æemo uvideti da se davnašnji, ozbiljni sporovi mogu rešiti na miroljubiv naèin, u okviru razuma, dobre volje i uzajamne bezbednosti.

Pružila nam se prilika da sa nadom napišemo novo poglavlje ljudske istorije. Prièu o tome kako je hrabrost pobedila svirepost i kako je svetlo nadvladalo tamu. Taj zadatak je dostojan svaèijeg života i svake nacije.

Krenimo napred, samouvereno, odluèno i hrabro. Zajedno æemo se suoèiti sa iskušenjem našeg trenutka i iskoristiti ono što nam naše doba nudi. Neka Bog blagoslovi sve slobodoljubive ljude u svetu.

XS
SM
MD
LG