Linkovi

Novi obrt u vezi sa izborima u CG - 2002-09-09


Nakon nedavnog posredovanja amerièkog ambasadora Vilijema Montgomerija, izgledalo je, na osnovu nedvosmislenih izjava lidera crnogorskih stranaka, da je razriješen problem zakonskih uslova pod kojima æe se održati vanredni parlamentani izbori. Meðutim, èini se da je na pomolu novi obrt.

Naime, u intervjuu današnjim podgorièkim Vijestima, predsjednik SNP Predrag Bulatoviæ kaže da predmet razgovora izmeðu Koalicije Za Jugoslaviju i Liberalnog saveza s jedne, i DPS i njegovih partnera s druge strane, sa amerièkim ambasdorom nije bilo pitanje zakonodavstva i da to ne treba obnavljati, što znaèi da treba poštovati ono što je važeæe i što je i sam Ðukanoviæ potpisao. Ko to pitanje obnavlja, izrièit je Bulatoviæ, rizikuje da se ne postigne sporazum.

A sporazum svih parlamentarnih stranaka o odlaganju izbora i izbornim uslovima trebalo je da se potpiše na veæ za danas najavljenom sastanku. Meðutim, sastanak nije ni zakazan, što samo podgrijava sumnje da æe se dva bloka teško usaglasiti.

S druge strane, danas je predsjednik Milo Ðukanoviæ obavio konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o kandidatima za sudije Ustavnog suda, èije konstituisanje je takoðe uslov da bi se izbori uopšte održali. Sekretar Izvršnog odbora SNP Momèilo Vuèetiæ je novinarima, nakon sastanka sa Ðukanoviæem rekao da mu je predložio nekoliko kandidata:

”Ja vam neæu govoriti o imenima tih ljudi, samo æu vam reæi da su to ljudi visokomoralni, izuzetno struèni i da mislimo da na njih ne može niko uticati, jer nijesu èlanovi nijedne partije. Mislili smo da imaju dovoljno i hrabrosti i digniteta da se mogu suprotsaviti pojedinaèno bilo kojoj partiji na ovim prostorima.“

Šef poslanièkog kluba liberala Miroslav Vickoviæ je saopštio da Ðukanoviæu nije pominjao imena veæ da je govorio o kriterijumima koje kandidati moraju ispuniti da bi liberali za njih glasali. A potpredsjednik Narodne stranke Predrag Popoviæ je rekao da nije optimista, jer vjeruje da æe Ðukanoviæ predložiti iste one kandidate koji nedavno nijesu dobili podršku u parlamentu.

XS
SM
MD
LG