Linkovi

Buš traži podršku Kanade - 2002-09-09


Kanada je jedan od njbližih saveznika Amerike. Medjutim, kanadski premijer Žan Kretijen jasno ukazuje da je skeptièan u odonosu na ideju da je protiv Iraka potrebno pokretati vojnu akciju. Pred sastanak sa Džordžom Bušom, kanadski premijer je rekao da je spreman da sasluša amerièkog lidera, i da možda kao prvi èuje koje argumente predsednik Buš planira da iznese pred UN u èetvrtak. Portparol Bele kuæe Ari Flajšer je rekao novinarima posle ragovora da predsednik Buš nije zatražio specifiènu podršku od premijera Kretijena, i da kanadski premijer nije ušao ni u kakve obaveze po tom pitanju. Dvojica lidera su se sastali u Detroitu, nadomak amerièko-kanadske granice, i iza zatvorenih zvrata razgovarali o Iraku, dok su u javnosti glavnu pažnju posvetili pitanjima graniène bezbednosti. Pojavivši se zajedno sa kanadskim premijerom u blizini jednog graniènog prelaza, predsednik Buš se osvrnuo na potrebu da se ostvari ravnoteža izmedju bezbednosnih potreba i želje da se ubrza procedura prekograniène trgovine.

”Odnosi izmedju Amerike i Kanade u domenu trgovine, putovanja i porodiènih veza bliži su nego ikada, što doprinosi obema zemljama. Medjutim, pre skoro godinu dana iskusili smo da su hladnokrvne teroristièke ubice iskoristili protiv nas tu otvorenost našeg društva.“

Mere bezbednosti duž amerièko-kanadske granice su pooštrene posle prošlogodišnjih teroristièkih napada. Prema reèima predsednik Buša, dve strane sada nastoje da ubrzaju proces graniènog prelaza i za robu i za ljude.

”Želimo da se graniène vlasti usredsrede na velike rizike, a ne na legitimne trgovinske aktivnosti i putnike. Želimo da se posvete zaustavljanju terora.“

Premijer Kretijen je izjavio da je širenje straha cilj terorista svugde us vetu. ALi, dodao je on, sloboda je ”trdoglava“. Kandski premijer se zarekao da æe branioci te slobode pobediti.

”U sredu æemo obeležiti godišnjicu tog užasnog dana. A danas zajednièki slavimo snalažljivost i rešenost Kanade i SAD kojima smo našim narodima omoguæili da se -- bez straha -- vrate svakodnevnom životu i obavezama.“

Tokom leta na liniji Vašington - Detroit portparol Bele kuæe Ari Flajšer je rekao novinarima da je predsednik Buš tokom današnjeg dana bio u telefonskom konaktu sa liderima Egipta, Turske i Saudijske Arabije, sa generalnim sekretarom UN-a, generalnim sekretarom NATO-a, i sa premijerom Danske koja trenutno predsedava Evropskom unijom. Flajšer je upitan od strane novinara da prokomentariše ideju koju je francuski predsednik Žak Širak izneo u intervju Njujork Tajmsu. Žak Širak je predložio da se u suoèavanju sa Irakom preko Ujedinjenih nacija primeni dvofazni plan koji bi -- ukoliko Bagdad odbije da primi inspektore U-Na -- mogao da dovede do odobrenja primene vojne sile protiv Iraka. Portparol Bele kuæe je uzvratio da komentari francuskog predednika pružaju indikacije o pomaku u stavu medjuanrodne zajednice, u pravcu pooštrenja rezolucja Ujedinjenih nacija protiv Iraka.

XS
SM
MD
LG