Linkovi

Ni u Crnoj Gori još nema dogovora - 2002-09-07


Direktor Centra za regionalne i bezbjednosne studije Miodrag Vlahoviæ sma tra da crnogorski predsjednik Ðukanoviæ treba da istraje da u Ustavnu povelju ne uðe odredba da se predstavnici biraju na neposrednim izborima: ”Mislim da je o taèka razlaza ili kriterijum na kome æe se lomiti praktièno oèuvanje crnogorske nezavisnosti na onom nivou na kojem je ona postignuta,” rekao je Vlahoviæ.

On ocjenjuje da je Crna Gora u dosljednom provoðenju Sporazuma pokazala maksimum dobre volje i popustljivosti na drugim znaèajnim pitanjima, te da, s toga: ”To može biti samo argument više u oèuvanju ove pozicije i ovog detalja koji je za Crnu Goru mnogo važniji nego što to, po svemu sudeæi, diplomate iz Brisela uspijevaju da shvate.“

Meðutim direktor centra za demokratiju i ljudska prava Srðan Darmanoviæ kaže da sam naèin izbora predstavnika u zajednièki parlament nije suštinsko pitanje, jer, kako je rekao:

”...ne lomi se karakter države na pitanju izbora poslanika, odnosno naèina izbora poslanika.Ovdje nije, dakle, naèelna stvar u pitanju.Dakle, nije to što politièari govore postati unitarna država ili konfederalna ako se budu birali posredno ili neposredno, nego je pitanje, makar za Crnu Goru, da li æe uspjeti da obezbijedi da ne bude razlièito predstavljena u republièkom i zajednièkom parlamentu, odno-sno da se ne ponovi situacija iz Miloševiæevog doba da je druga veæina predstavljala Crnu Goru u Beogradu, u odnosu na onu veæinu koja je sjedjela u parlamentu u Podgorici.To bi obezbijedio posredan izbor.“

Posrednim izborom bi se, dakle, zakljuèio je Darmanoviæ, preslikala struktura crnogorske skupštine na zajednièki parlament.A portparol Havijera Solane Kristina Galjak je Radiju Crne Gore izjavila da æe Evropska unija posredovati izmeðu Beograda i Podgorici na razrješenju ovog pitanja, ali da ona neæe i ne može nametati njegovo rješenje, i naglasila da æe biti dramatièno ukoliko lideri Srbije i Crne Gore ne mognu da dovrše posljednje santimetre do konaènog rješenja, jer od toga zavise odnosi Crne Gore i Srbije sa meðunarodnom zajednicom.

XS
SM
MD
LG