Linkovi

Solana nije postigao dogovor o povelji - 2002-09-07


Ostalo je puno stvari o kojima æe se još raspravljati na Ustavnoj komisiji a svi naši juèerašnji razgovori sa Solanom išli su u pravcu da zajednièka država ima što èvršæe institucije. Biæe ih malo, ali treba da budu funkcionalne, rekao je Miæunoviæ. Solaninu izjavu d æe prijem Jugoslavije u Savet Evrope biti odložen zbog neusvajanja povelje, Miæunoviæ je ocenio kao konstantan pritisak kojim Evropska unija pokušava da ubrza usvajanje Ustavne povelje. Moguænost da Jugoslavija bude primljena u Savet Evrope 24. septembra ipak postoji, rekao je Miæunoviæ. Savet Evrope veæ je doneo odluku o našem prijemu na osnovu politièkog izveštaja i pitanje je samo kada æe prijem biti na dnevnom redu. Ne vidim formelne prepreke da Jugoslavija ne bude na dnevnom redu, rekao je Miæunoviæ i podsetio da u uslovima koje Savet Evrope šalje Jugoslaviji nigde se ne spominje Ustavna povelja.

Veæina juèerašnjih sagovornika Havijera Solane kao jedan od razloga za neusvajanje Ustavne povelje spominjala je politièke kalkulacije pred predstojeæe izbore u Srbiji i Crnoj Gori. Što se tièe Srbije, rok za predaju predsednièkih kandidatura Republièkoj izbornoj komisiji istièe sutra u ponoæ, a Komisija æe konaènu listu kandidata objaviti u roku od pet dana. Za predsednièke izbore do sada su prihvaæene kandidature Borislava Peleviæa, Vojislava Šešelja, Miroljuba Labusa, Vuka Draškoviæa, Velimira Iliæa, Vuka Obradoviæa, Vojislava Koštunice, Velimira Živojinoviæa i Branislava Ivkoviæa. Velimir Iliæ povukao je kandidaturu u korist Vojislava Koštunice a kao moguæi predsednièki kandidat spominje se bivši jugoslovenski premijer Milan Paniæ.

Predsednièki kandidat Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica posetio je danas Loznicu gde ga je doèekalo oko 1.000 graðana kojima je poruèio da u što veæem broju izaðu na izbore. Koštunica je ponovio da æe ako dobije poverenje naroda uèiniti sve da doðe do prevremenih parlamentarnih izbora jer sadašnja Skupština Srbije ne održava pravo raspoloženje naroda.

Povodom Koštunièinih izjava datih u predizbornoj kampanji, Demokratska stranka oštro je osudila mržnju kao sredstvo politièke borbe. Naèin na koji je Koštunica poèeo izbornu kampanju vraæa nas u vreme mržnje, podela, kleveta i sukoba, a Koštunica je zaboravio gde je i šta je bio pre nego što ga je DOS predložio za zajednièkog kandidata, kaže se u saopštenju Demokratske stranke i dodaje da nezahvalni Koštunica sada baca drvlje i kamenje na one na èijim se leðima uspeo.

XS
SM
MD
LG