Linkovi

Buš o novom Sekretarijatu za nacionalnu bezbednost - 2002-09-07


Presednik Buš kaže da æe novi sekretarijat bolje štititi Sjedinjene Države, sa svojih 170 hiljada zaposlenih, od Obalske straže do nauènika za borbu protiv bioterorizma. Buš kaže da ta agencija neæe raditi adekvatno ako ne bude izuzeta od pravila koja se odnose na zaposlene u federalnim službama:

”Sekretarijat za nacionalnu bezbednost mora biti u stanju da premešta ljude i resurse brzo, bez obaveze da poštuje birokratska pravila.“

Demokrate, koje kontrolišu Senat, ne žele da novi sekretarijat bude izuzet od pravila o radnim odnosima ili od prava èlanova sindikata da pregovaraju o kolektivnim ugovorima. Oni se takodje protive predsednikovom planu da dozvoli sekretaru za nacionalnu bezbednost da po kratkom postupku prebacuje novac iz jednog državnog fonda u druge. Predsednik Buš bi želeo da novi sekretarijat poène da funkcioniše pre kraja ove godine. Ali u svom redovnom subotnjem obraæanju naciji putem radija, predsednik Buš je zapretio da æe staviti veto na predlog novog zakona ako on ne bude fleksibilniji u vezi sa radnim odnosima:

”Senatori moraju da shvate da neæu prihvatiti predlog zakona o nacionalnoj bezbednosti kojim se specijalni interesi u Vašingtonu stavljaju ispred bezbednosti amerièkog naroda. Neæu prihvatiti zakon koji vezuje ruke ovoj i buduæim administracijama u odbrani naše zemlje od teroristièkih napada.“

Senator Džozef Liberman je jedan od onih koji su uèestvovali u izradi nacrta zakona koji æe podneti demokrati. On kaže da razlike u gledištima sa predsednikom oko propisa o državnoj službi i sindikalnih prava ne bi trebalo da odvraæaju pažnju od potrebe osnivanja Sekretarijata za nacionalnu bezbednost:

”To su sporedna pitanja koja bi trebalo odložiti za neko drugo vreme i kojima ne bi trebalo dozvoliti da nas odvrate od dovršavanja hitnog posla zaštite amerièkog naoroda o terorizma u zemlji.“

Senator Liberman kaže da su demokrate zabrinute da predsednikov plan za osnivanje novog sekretarijata ne predvidja dovoljno široku razmenu informacija izmedju agencija koje se bave bezbednošæu, ukljuèujuæi CIU i FBI:

”Umesto toga, predsednikov predlog štiti stare birokratske prepreke i pojaèava tendenciju da se informacije razmenjuju premalo i prekasno.“

Osnivanje novog sekretarijata biæe najveæa reorganizacija vladinih službi u poslednjih više od 50 godina.

XS
SM
MD
LG