Linkovi

Digitalna fotografija u službi policije - 2002-09-05


Sluèajevi nasilja u porodici èesto su najteži za dokazivanje na sudu. Modrice posle nekog vremena nestaju, polomljeni nameštaj se popravi ili zameni, a sve što ostaje jeste reè žrtve protiv reèi nasilnika. Policija u Njujorku, koja godišnje reaguje na 90 hiljada sluèajeva nasilja u porodici, sada je dobila novo, efikasno oružje protiv nasilnika - digitalne foto aparate. Takvi aparati su mali, jednostavni za upotrebu i prave dobre fotografije u boji, èak i pri slabom svetlu. A što je još važnije, te fotografije mogu odmah da se ubace u kompjuter i preko interneta dostave istražnom sudiji. Na taj naèin, sudija dobija fotografije nateèenih oèiju, modrica na obrazima i otisaka prstiju oko vrata žrtve èak i pre izvodjenja prestupnika pred sud. Aktivisti za borbu protiv nasilja u porodicama su oduševljeni, dok grupe za ljudska prava strahuju od moguæih manipulacija. Digitalni fotoaparati postoje veæ neko vreme, a policija u njujorškoj opštini Kvins, eksperimentalno ih koristi još od prošle godine. Pošto je eksperiment u potpunosti uspeo, Njujork æe sada postati prvi veliki grad na èijoj èitavoj teritoriji æe policija poèeti da koristi tu tehnologiju za prikupljanje dokaza. To nije sve. Telefonski pozivi policiji uskoro se neæe više snimati na obiène veæ na digitalne magnetofonske trake u centralnim serverima, koji opslužuju sve delove pravosudnog sistema velikog grada. To znaèi da je odzvonilo pisanju naloga za pravljenje kopije trake i èekanju da ta kopija stigne do sudije. Umesto toga, istražni sudija æe moæi na svom kompjuteru da presluša snimak poziva žrtve, spoji ga sa fotografijama i uvrsti ih u dokaze.

XS
SM
MD
LG