Linkovi

Reagovanja na ideju o uèlanjenju Bosne u Organizaciju islamske - 2002-09-05


Savez nezavisnih socijal-demokrata, najjaèa opoziciona stranka u Republici Srpskoj oštro odbacuje èak i pomisao da se Bosna i Hercegovina nadje na spisku punopravnih èlanova Organizacije islamske konferencije. Prioriteti BeHa su u integracijama na podruèju Jugoistoène Evrope, smatra SNSD.

Iz Srpskog narodnog saveza takodje stižu negativne kritike na inicijativu SDA, jer - kako je reèeno - iako BeHa ima potrebu da saradjuje sa svijetom, pa i sa islamskim zemljama, ta orijentacija nije realna a još manje prioritetna.

Socijalistièka partija Republike Srpske ima takodje svoj stav, kojeg je za ovaj program Glasa Amerike izrazio Lazar Ristiæ, èlan Izvršnog odbora SP RS:

"Ukoliko to bude tema poslije izbora SPRS gdje bude uèestovala i u zajednièkim organima i na nivou Republike Srpske æe se oštro suprostaviti toj ideji i sigurno neæemo dozvoliti da se držzava Bosna i Hercegovina prikljuèi tim islamskim zemljama."

Demokratski narodni savez Republike Srpske ne želi da SDA natura neprihvatljivu inicijativu prema ostala dva naroda, tim prije jer se ni u bošnjaèkom korpusu u Federaciji ova stranka nije potvrdila kao zaista vodeæa politièka opcija.

Ocjenu Demokratske narodne zajednice BeHa, èiji lider Fikret Abdiæ leži u zatvoru u Karlovcu, u Hrvatskoj, osudjen na 20 godina robije, gdje èeka pravomoæno rješenje po svojoj žalbi, obražložila nam je Bisera Kovaèeviæ:

"Ako æe takva integracija dovesti do politièke nestabilnosti, jer mi znamo da živimo u državi dva entiteta i tri konstitutivna naroda, onda smo apsolutno protiv tih integracija."

Stav Stranke za BiH iz Federacije BeHa, koja ima jako uporište u Republici Srpskoj, gdje je parlamentarna stranka od "Dejtona" pa do danas, za naš program obražložio je njen neprikosnoveni lider Haris Silajdžiæ:

"Ja ne vidim razloga da mi, ukoliko možemo, u skladu sa zakonom i dobrim obièajima, apliciramo nešto od toga - zašto da ne. I ako možemo i ako vi govorite o pravoslavlju... kako da ne, možemo i tamo, i u katolièku, ako ima, i tamo da se ukljuèimo, zašto da ne. Dakle, jednom bi to, ovaj naš pluralizam morao postati prednost, to je po meni prednost, nikakav minus nego plus...".

I za kraj, Srpska radikalna stranka Republike Srpske izjavila je da ne želi uopšte trošiti rijeèi na, kako je reèeno, ovakve, nièim opravdane, èak i štetne incijative.

XS
SM
MD
LG