Linkovi

Ðukanoviæ: Crna Gora napravila maksimalno moguæi kompromis - 2002-09-05


Ðukanoviæ, stoga smatra da treba usvojiti tekst Ustavne povelje koji su usaglasile vlade Crne Gore i Srbije, i dodao: “To što piše DOS, to što piše SNP, to što pišu razne druge partije može biti zanimljivo kao prilog za razmišljanje, ali ono što je legitimno to je taj tekst povelje koji su usvojili legitimni organi valasti u dvije države èlanice.” Mislim da treba staviti taèku na crnogorsko srpska i dnevno partijsko-politièka prepucavanja u interesu svih graðana i Srbije i Crne Gore, kaže Ðukanoviæ i izražava uvjerenje da æe i meðunarodna zajednica u liku Havijera Solane to podržati. On misli da je time posao završen i da to treba samo verifikovati.

Ðukanoviæ je ustvrdio da ustavna povelja koju su usaglasile dvije vlade nije nikakav ustupak Beogradu, veæ dosljedno poštovanje sporazuma koji je u toj povelji vjerno i tehnièki korektno interpretiran.

A u vezi sa izradom sporazuma crnogorskih politièkih stranaka o pomjeranju vanrednih parlamentarnih izbora za 20. oktobar, i njihovom realizacijom po jedinstvenoj izbornoj proceduri, predsjednik Liberalnog saveza Miroslav Vickoviæ je saopštio da danas, na osnovu onoga što je dogovoreno na nivou principa, rade eksperti pojedih partija, i oni æe ponuditi redosled poteza i dinamiku kako da se dogovoreno realizuje. Meðutim, neæe, èini se, iæi sve baš tako lako. Naime, albanske stranke, po rijeèima portparola Demokratske unije Albanaca Ferhata Dinoše, ne pristaju da se broj mandata za albanski živalj smanji sa 5 na 4:

”Ako bi se desilo da neko pravi rješenje bez nas - pogriješio bi. Apsolutno oko tog pitanja nema dogovora bez našeg stava, a mi æemo u toku sjutrašnjeg dana imati nove kontakte sa predstavnicima amerièke strane, i iznijeti i njima ono što smo u susretu s gospodinom Montgomerijem rekli.”

XS
SM
MD
LG