Linkovi

Zaštita ekrana od nepoželjnih pogleda - 2002-09-04


Da li ste ikada, sedeæi za svojim kompjuterom, imali oseæaj da osoba koja vam stoji iza ledja pokušava da proèita tekst na ekranu, koji je možda sasvim privatne prirode? Sasvim dovoljno da se iznervirate. A zamislite koliko to može da bude i opasno kada se na ekranu nalaze poverljiviji podaci od obiènog pisma nekoj simpatiji. Jedna japanska kompanija sada je konstruisala ekran koji za svakoga izgleda potpuno prazan - osim za korisnika koji tog trenutka sedi za njim. Tajna je u specijalnim polarizacionim naoèarima, koje operator kompjutera mora da nosi. Pronalazak je namenjen najpre institucijama koje rade sa poverljivim podacima - kao što su banke, medicinske ustanove ili službe bezbednosti. U suštini, pronalazak je vrlo jednostavan. Svi najmoderniji kompjuterski monitori, oni pljosnati, koji nemaju katodnu cev veæ teène kristale, imaju sa spoljne strane polarizujuæi filter za spreèavanje prolaska dela nepolarizovanog svetla koje emituju teèni kristali. Umesto da je filter ugradjen u ekran, on je samo premešten u naoèari, što sliku na ekranu èini nevidljivom za svakog drugog. Ova mera nije bez nedostataka. Svako ko može da nabavi polaruzujuæe naoèari mogao bi da vidi šta je na ekranu monitora. S druge strane, koliko ljudi nosi takve naoèari u džepu. Kad malo bolje pogledate, i ove obiène se previše èesto gube.

XS
SM
MD
LG