Linkovi

Kongres i unutrašnja bezbednost - 2002-09-03


Senator Džo Liberman, demokarta iz države Konetikat, i predsedavajuæi odbora za odnose unutar vlade, otvorio je debatu o svom zakonskom predlogu za osnivanje novog Sekretarijata za unutrašnju bezbednost.

“Stvorili smo u suštini optimistièan i smatram realan odgovor na izazove sa kojima se suoèavama na planu unutrašnje bezbednosti: da iskoristimo dobre prilike, a ne teškoæe.”

Medjutim, predsednik Buš je zapretio da æe uložiti veto na senatski predlog, ako mu se ne bude garantovalo ovlašæenje koje je zahtevao da može da po skraæenom postupku zapošljava, otpušta i premešta službenike. Bela kuæa tvrdi da su predsedniku potrebna takva ovlašæenja, koja su sadrzana u verziji koju je usvojio Predstavnièki dom, da bi mogao da delotvorno upravlja operacijama. Demokrate se protive takvim predsednièkim ovlašæenjima, kao i meri, koju takodje podržava Bela kuæa, kojom bi se nekim službenicima nove agencije zabranilo èlanstvo u sindikatima. Medjutim, republikanci, ukljuèujuæi senatora Fila Grema, iz Teksasa, kažu da demokrate preuvelièavaju važnost te mere.

“Ovom merom se samo garantuje ovlašèenje predsedniku da zaobidje moguænost kolektivnog pregovaranja kada je u pitanju nacionalna bezbednost. Interesantno je da predsednik, prema sadašnjem zakonu, veæ ima takva ovlašæenja kakva traži.”

Republikanci i demokrate veruju da se može postiæi kompromisno rešenje za taj plan, kojim se predvidja najveæa reogranizacija amerièke administracije za poslednjih pedeset godina. Pored unutrašnje bezbednosti oèekuje se da Kongres razmotri da li bi SAD trebalo da izvrše invaziju Iraka da bi svrgnule sa vlasti Sadama Huseina. Predsednik Buš razmatra tu moguænost i tvrdi da iraèki predsednik gomila oružje masovnog uništenja i da predstavlja opasnost za medjunarodnu bezbednost. Zakonodavci vrše pritisak na Belu kuæu da se o tome konsultuje sa Kongresom. Pored toga, Kongres mora da završi rad na svih 13 zakonskih nacrta o potrebnim izdacima da bi vlada mogla da funkcioniše do iduæe fiskalne godine, koja poèinje prvog oktobra.

Èlanovi Predstavnièkog doma, koji sutra poèinju da zasedaju, i èlanovi Senata, nadaju se da æe prekinuti rad poèetkom oktobra da bi mogli da vode kampanuju za izbore, petog novembra, na kojima æe se odluèivati da li æe i dalje demokrate imati veæinu u Senatu, a republikanci u Predstavnièkom domu. Zakonodavci æe u petak posetiti Njujork radi simboliènog, plenarnog zasedanja Kognresa povodom obeležavanja prve godišnjice teroristèkih napada, 11. septembra.

XS
SM
MD
LG